Utorak, Januar 16, 2018

Nacionalni nivo

Policija Zdravstvena zaštita
 • Hitni pozivi 192
 • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
 • Hitna pomoć 194
 • Klinički centar Srbije, 3618-444, 3617-777
  Pasterova 2, Beograd
Ženska psihološka i pravna podrška:
 • Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu
  0800-10-10-10, 
  besplatan poziv radnim danima od 10 do 20h
 • Bačka Topola - Klub žena Hera/SOS telefon
  024/714-140,
  radnim danima od 9 do 17h
 • Jagodina - Sigurna kuća
  035/822-24-56,
  dostupan od 07:30 do 15h
 • Kikinda - Centar za podršku ženama/SOS telefon
  0800-10-10-10
  , radnim danima od 10 do 20h, poziv je besplatan za pozivaoce
 • Kragujevac - SOS telefon
  034/305-641, 063/108-2829,
  utorkom i četvrtkom od 14 do 17h
 • Kragujevac - Oaza sigurnosti /SOS telefon
  034/332-048,
  radnim danima od 8 do 15h
  063/102-98-33, svakog dana od 0 do 24h
 • Kragujevac - Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici - Centar za razvoj socijalnih usluga “Knjeginja Ljubica”
  034/ 302-866,
  od 7 do 23h
 • Kraljevo - Udruženje Fenomena/SOS telefon
  069/33-55-706,
  svakog dana od 12 do 24h
 • Kruševac - SOS telefon i pravno savetovalište za žene i decu žrtve nasilja
  Zakazivanje lično dolaskom na adresu organizacije Obilićeva 50/2, subotom od 11 do 14h
 • Leskovac - Žene za mir
  016/237-300, 016/237-301
  , radnim danima od 14 do 20h
  066/237-302, radnim danima od 14 do 17h
 • Novi Pazar - SOS telefon
  020/332-755,
  radnim danima od 10 do 16h
 • Novi Sad - SOS telefon
  021/422-740, 069/1936-899
  , radnim danima od 17 do 21h
 • Novi Sad - Sigurna kuća-Centar za socijalni rad
  021/646-5746,
   svakog radnog dana, dostupan 24h
 • Novi Bečej - SOS telefon na jezicima manjina
  023/774-959, 023/775-843,
  , radnim danima od 10 do 15h
 • Niš - SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja
  018/515-318, 0800/100-909
  , dostupno 24h/7
 • Niš - Ženski istraživački centar u saradnji sa Pravnim fakultetom
  018/500-278,
  radnim danima od 11 do 13h
 • Niš - Sigurna kuća - Centar za socijalni rad
  018/521-210,
  dostupan od 08 do 16h
 • Pančevo - Sigurna kuća i SOS telefon – Centar za socijalni rad
  0800/100-113, svakog radnog dana od 9h do 19h, poziv je besplatan za pozivaoce
 • Smederevska Palanka - SOS telefon
  026/310-841,
  ponedeljak i petak od 10 do 13h; utorak, sreda, četvrtak od 17 do 20h
  Pravne konsultacije: sreda od 17 do 20h
 • Smederevo - Sigurna kuća - Centar za socijalni rad
  062/60-80-80
  dostupan 24h/7
 • Sombor - SOS telefon i sklonište - Centar za socijalni rad
  025/482-499
  svakog radnog dana od 07:30 do 15h
 • Vranje - SOS telefon
  017/410-822,
  radnim danima od 10 do 20h i vikendom od 17 do 20h
 • Vlasotince - SOS telefon i sklonište
  016/876-202,
  dostupan radnim danima od 10 do 14h i od 16 do 20h,
  subotom od 10 do 13h
 • Vršac - Centar za prava žena/SOS telefon
  069/369-69-30,
  radnim danima od 16 do 20h
 • Zrenjanin - Sigurna kuća - Centar za socijalni rad
  064/64-88-103, 064/64-88-104, 
  od 7 do 19h
 • Zrenjanin - SOS telefon
  023/581-350, 
  radnim danima od 10 do 16h

Grad Beograd


Policija
 • Dežurna služba, tel. 192
 • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
 • Policijska uprava za Grad Beograd: 2798-101, Bul. despota Stefana 107
 • Policijsko odeljenje Aerodrom Beograd: 300-80-20, 2286-000
 • Policijska ispostava Rečna policija: 300-20-03 , Pristanište, Velike stepenice 8
 • Policijska ispostava Železnička stanica Beograd : 3617-027, 2645-764, Savski trg 2
 • Uprava Saobraćajne policije: 3470-200, 3472-493, Ljermontovljeva 12a
 • Uprava za strance: 235-2477, 3615-160, Savska 35
Ženska psihološka i pravna podrška u Beogradu
 • AŽC - SOS telefon protiv nasilja nad ženama
  011/266-2222
  radnim danima od 10-20h
 • ASTRA - SOS protiv trgovine ženama
  011/785-0000,
  radnim danima od 09 do 17h
  Evropski broj za nestalu decu 116-000
 • ATINA - Privremena kuća za žene žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije
  011/3220-030, radnim danima od 9 do 17h
  061/638-4071, svakog dana od 0 do 24h
 • Dečji romski centar
  064/13-20-215,
  radnim danima od 10 do 16h
 • Incest trauma centar
  011/3441-737, 011/3861-332
 • „Iz kruga…" - grupa za podršku ženama sa invaliditetom
  011/3448-045, radnim danima od 10 do 16h
 • Savetovalište protiv nasilja u porodici
  011/2769-466
  dostupan 10 do 19h
  062/30-45-60
  dostupan od 19 do 10h
 • No mobbing - SOS protiv zlostavljanja na poslu
  064/2127-880,
  svim danima od 8 do 22h
 • Viktimološko društvo Srbije - SOS telefon
  011/630-3022, 011/22-88-040,
  radnim danima od 9:30 do 16h
Socijalna zaštita
 • Gradski centar za socijalni rad Beograd, 2650-329, Ruska 4
 • GCSR Savetovalište za brak i porodicu, 2650-258, 2650-936, Ruska 4
Sudovi i tužilaštva
 • Prvi osnovni sud, 360-1400 i 360-1401, Savska 17a
 • Sudska jedinica Prvog osnovnog suda, 319-0207, 2018-332, Bulevar Mihajla Pupina 16
  Izvršno građansko odeljenje; Odeljenje radnih sporova;  Specijalizovana veća za porodine sporove; Vanparnično odeljenje; Ostavinsko odeljenje;
 • Sudska jedinica Prvog osnovog suda, 2457-823, Ustanička 14
 • Prvostepeno parnično odeljenje; Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarim
 • Drugi osnovni sud, 360-1400 i  360-1401, Savska 17a
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Lazarevcu, 8123-167, Karađorđeva 19
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Mladenovcu, 8231-144, Milosava Vlajića 76
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Obrenovcu
  8727-078
  , Aleksandra Ace Simovića 9a
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Sopotu, 8251-354, Kosmajska 3
 • Viši sud Beograd, 360-14-01, Savska 17a
 • Apelacioni sud Beograd, 360-46-06, Nemanjina 9
 • Vrhovni kasacioni sud Srbije, 3631-262, Nemanjina 9
 • Ustavni sud Srbije, 3616- 371, Nemanjina 26
 • Prvo osnovno javno tužilaštvo, 3601-400, Savska 17a
 • Drugo osnovno javno tužilaštvo, 3601-400 i 2682 542, Savska 17a
 • Više javno tužilaštvo Beograd, 3601-401, 3601-431, Savska 17a
 • Apelaciono javno tužilaštvo Beogra, 3601-400, 3601-401, Savska 17a
 • Javno tužilaštvo Republike Srbije, 361-3734 i 3631-703, Nemanjina 24-26
Kliničko – bolnički centri
 • Hitna pomoć 194
 • Klinički centar Srbije, 3618-444, 3617-777, Pasterova 2
 • Urgentni centar, 3618-444,  Pasterova 2
 • Poliklinika Kliničkog centra, 3617-777, Višegradska 26
 • KBC „Zvezdara”
  3806-333 i 3806-969
  , Dimitrija Tucovića 161
  3806-042 i 3807-033
  , Rifata Burdževića 31
 • KBC „Dr Dragiša Mišović” 2669-955 i 2667-122, Heroja Milana Tepića 1
 • KBC „Zemun” 3772-666, Vukova 9
 • KBC „Bežanijska kosa” 3010-777 i  3010-701, Bežanijska kosa bb
Klinike
 • Univerzitetska dečija klinika , 3616-061, Tiršova 10
 • Ginekološko – akušerska klinika Narodni front , 2068 - 250, 2068 – 272,  Kraljice Natalije 62
 • Klinika za neurologiju I psihijatriju za decu I omladinu , 2659-950, 2658-355, Dr Subotića 6a
 • Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, 2660-755, Sokobanjska 13
Zavodi i instituti sa stacionarom, specijalne bolnice
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"
  3108-108, Novi Beograd, Radoja Dakića 6-8
 • Institut za neonatologiju, 3610-907, 3610-908, Kralja Milutina 50
 • Institut za rehabilitaciju, 2660-266, Sokobanjska 17
 • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, 3614-660, Pasterova 14
 • Institut za mentalno zdravlje, 3240-526, 3240-527, Palmotićeva 37
 • Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", 3610-888, Višegradska 26
 • Zavod za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, 2667-755, Sokobanjska 17a
 • Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, 2686-615, 2681-667 Kralja Milutina 52
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, 2430-814, Krunska 57
 • Zavod za bolesti zavisnosti, 3671-429, Teodora Drajzera 44

Beogradske opštine

Telefoni i adrese odeljenja centra za socijalni rad, policije, domova zdravlja, opštinskih službi besplatne pravne pomoći i sudskih odeljenja po beogradskim opštinama.

Čukarica
 • CSR Čukarica, Mihaila Valtrovića 36a, 2506-289, 2506-105
 • Policijska stanica  Čukarica, Lješka 11, 3003-005, 3052-340, 355-61-25
 • Policijsko odeljenje Sremčica, Beogradska 157, 8016-247,  2526-247
 • Policijsko odeljenje Železnik, Darinke Radović 27a, 2571-045, 3003-010
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Šumadijski trg 2, 3052-140, 3052-143
 • DZ „Dr Simo Milošević”, Požeška 82, 3538 300 i 3551-684
Novi Beograd
 • Policijska stanica Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a
  3008-140, 3008-141,
  3181-701, 213-8160
 • Policijsko odeljenje Bežanijska kosa, Ljubinke Bobić 14, 3181-701, 3008-018
 • CSR Novi Beograd, Tošin bunar 148, 3190-191, 3190-252
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Mihajla Pupina 167, 3106-748
 • DZ Novi Beograd, Goce Delčeva 30, 2603-522 i 2222-152
Palilula
 • Policijska stanica  Palilula, Mije Kovačevića 15, 2751 630 , 2750-155
 • Policijska ispostava Borča, 2818-001
 • CSR Palilula, Cvijićeva 110, 2752-224, 2753-591
 • Savetovalište za brak i porodicu Odeljenje Palilula, Cvijićeva 110, 2752-224
 • Opštinska služba besplatne pravne pomoći, Takovska 12, 3236-221/lok 157
 • DZ „Dr Milutin Ivković”, Knez Danilova 16, 322-4320 do 329
Rakovica
 • Policijska stanica Rakovica, Miška Kranjca 2, 2340-079, 356-4231
 • CSR Rakovica, Miška Kranjca 12, 3583-491, 3051-894
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Miška Kranjca 12, 3051-788
 • DZ Rakovica, Kraljice Jelene 22 3561-322 i 3561-156
Savski venac
 • Policijska stanica Savski venac, Savska 35, 642-949, 3617-027
 • CSR Savski venac, Lomina 17, 3614-332, 3614-766
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Kneza Miloša 69, 2061-721
 • DZ Savski venac, Pasterova 1, 3619-088 i 3619-104
Stari grad
 • Policijska stanica Stari grad, Majke Jevrosime 33, 323-9731, 333-9732
 • CSR Stari grad, Gospodar Jevremova 17a, 2625-593, 2623-740
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Makedonska 42, 3226-906
 • DZ Stari grad, Simina 27, 2627-255
Voždovac
 • Policijska stanica Voždovac, Stevana Prvovenčanog 1, 2453-656, 245-3684
 • Policijska ispostava Beli Potok, 3906-830
 • CSR Voždovac, Admirala Vukovića 14, 2465-034, 2461-644, 2461-757
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Ustanička 53, 244-0059 /lok 133, 223
 • DZ Voždovac, Krivolačka 4-6, 308-0500, 308-0522
Vračar
 • Policijska stanica Vračar, Radoslava Grujića 14, 3440-643
 • CSR Vračar, Maksima Gorkog 17a, 2456-546, 2456-649
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Njegoševa 77, 3081-557
 • DZ Vračar, Bojanska 16, 340-2522 i 340-2550
Zemun
 • Policijska stanica Zemun, Omladinski trg 2, 2611-736, 3160-564 
 • Policijsko odeljenje Batajnica, 8480-322
 • CSR Zemun, Aleksandra Dubčeka 2, 2193-979, 2193-999
 • Savetovalište za brak i porodicu Odeljenje Zemun, Prve pruge 7, 2695-416
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Magistratski trg 1, 2198-323/lok 124
 • DZ Zemun, Rade Končara 46, 2195-422 i 2195-399
Zvezdara
 • Policijska stanica Zvezdara, Milana Rakića 50a, 2413-900, 2413-822
 • Policijska ispostava Mirijevo, 3422-404
 • CSR Zvezdara, Krfska 7, 2401-750, 2414-129, 2401-124
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Bul. Kralja Aleksandra 77, 3405-792
 • DZ ZVEZDARA, Olge Jovanović 11, 241-8422
Barajevo
 • Policijska stanica Barajevo, Miodraga Vukovića 14, 8300-092, 2816-008
 • CSR Barajevo, Svetosavska 87b, 8300-401
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Svetosavska 2, 8302-115
 • DZ „Dr Milorad Vlajković”, Svetosavska 91, 830-0186
Grocka
 • Policijska stanica Grocka, Hajduk Veljkova 22, 8500-678, 2819-001, 3410-260
 • Policijsko odeljenje Kaluđerica, 3410-260
 • Policijsko odeljenje Vrčin, 8054-422
 • CSR Grocka, Bulevar oslobođenja 51, 8501-064, 8500-655
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Bul.oslobođenja 39, 8501-312
 • DZ „Milivoje Stojković”, Srpsko-grčkog prijateljstva 17, 8501-661 i 8501-958
Lazarevac
 • Policijska stanica Lazarevac, Branka Radičevića 3, 8120-092, 8122-123, 8123 269
 • CSR Lazarevac, Janka Stajčića 21, 8123-298, 8127-755
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Karađorđeva 42, 8123-191
 • DZ „Dr Đorđe Kovačević”, Đorđa Kovačevića 27, 812-3141
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Lazarevcu, Karađorđeva  19, 8123-167
Mladenovac
 • Policijska stanica Mladenovac, Vojvode Putnika 2, 8230-092, 823-1013, 2822-001
 • CSR Mladenovac, Kraljice Marije 13, 8232-429
 • Opštinska besplatna pravna pomoć , Janka Katića 6, 8231-866
 • DZ Mladenovac,  Živomira Savkovića 15, 823-1980 i 823-1250
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Mladenovcu, Milosava Vlajića 76, 8231-144
Obrenovac
 • Policijska stanica Obrenovac , Vuka Karadžića 4, 8721-122, 8723-952 
 • CSR Obrenovac, Kralja Aleksandra 8b, 8721-340, 8721-616 
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Vuka Karadžića 74, 8726-400
 • DZ Obrenovac, Vojvode Mišića 231, 872-1812 i 872-1909
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Obrenovcu, Aleksandra Ace Simovića 9a, 8727-078
Sopot
 • Policijska stanica Sopot, Rada Jovanovića 2, 8251-039, 825-11-92
 • Policijsko odeljenje Ralja, 8257-092
 • CSR Sopot, Kosmajski trg 13, 8251-289
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Kosmajski trg 5, 8251-211/lok 117
 • DZ Sopot, Jelice Milovanović 12, 825-1288 i  825-1009
 • Sudska jedinica Drugog osnovnog suda u Sopotu, Kosmajska 3, 8251-354
Surčin
 • Policijska stanica Surčin, Vojvođanska 86, 8440-346
 • CSR Surčin, Kosovska 2, 8442-913
 • Opštinska besplatna pravna pomoć, Vojvođanska 79, 3140-552