All Events

There are 455 events - Stranica 19 / 31

21
jun
2018
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 21 jun 2018
Učešće u sastanku sa potpredsednicom Vlade i predsednicom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zoranom Mihajlović, u okviru grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama
21
jun
2018
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 21 jun 2018
Fokus grupa posvećena uvođenju standardizacije u vezi za uslugom pružanja podrške žrtvama kriminaliteta u Srbiji, u organizaciji Viktimološkog društva Srbije
22
jun
2018
Kalendar aktivnosti
petak, 22 jun 2018
Sastanak sa nastavnicama i nastavnicima srednjih škola u Kruševcu u okviru projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje
25
jun
2018
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 25 jun 2018 - četvrtak, 28 jun 2018
25 - 28. jun – Učešće na seminaru iz rodne analize, u organizaciji Kvinna till Kvinna
25
jun
2018
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 25 jun 2018
Radionica „Mogu da neću“ u okviru Rok kampa za devojčice, u organizaciji Femix-a
06
jul
2018
Kalendar aktivnosti
petak, 06 jul 2018
Učešće na sastanku sa Njegovom ekselencijom, ambasadorom Francuske u Srbiji, g. Frederikom Mondolinijem
23
jul
2018
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 23 jul 2018 - utorak, 24 jul 2018
23 - 24. jul - Realizacija akreditovanog seminara „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“
25
jul
2018
Kalendar aktivnosti
sreda, 25 jul 2018
Realizacija akreditovanog seminara „Organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od nasilja u porodici“
26
jul
2018
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 26 jul 2018
Realizacija akreditovanog seminara „Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“
05
sep
2018
Kalendar aktivnosti
sreda, 05 septembar 2018 - četvrtak, 06 septembar 2018
5 - 6. septembar - Učešće na regionalnoj konferenciji „Prikupljanje podataka o nasilju protiv žena: gde se nalazimo?“ u organizaciji OSCE misije i Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost
13
sep
2018
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 13 septembar 2018 - petak, 14 septembar 2018
13 - 14. septembar – Učešće na radionici na temu stanja ženskih prava u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji Fenestre, Centra za podršku ženama sa iskustvom nasilja
20
sep
2018
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 20 septembar 2018
Sastanak sa predstavnicama/predstavnicima srednjih škola u Tutinu u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”
20
sep
2018
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 20 septembar 2018 - petak, 21 septembar 2018
20 - 21. septembar - Učešće na “Multidisciplinarnom treningu o jačanju saradnje između specijalizovanih usluga podrške ženama i programa za nasilnike”, u organizaciji Evropske mreže žena protiv nasilja (WAVE)
25
sep
2018
Kalendar aktivnosti
utorak, 25 septembar 2018
Sastanak sa predstavnicama / predstavnicima srednjih škola u Leskovcu i Vlasotincu u okviru projekta "Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje"
26
sep
2018
Kalendar aktivnosti
sreda, 26 septembar 2018
Sastanak sa predstavnicama/predstavnicima srednjih škola u Zaječaru u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”

Powered by iCagenda