All Events

There are 455 events - Stranica 22 / 31

17
dec
2018
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 17 decembar 2018
Stručni sastanak „Zaštita studentkinja i studenata od seksualnog uznemiravanja“ u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”
19
dec
2018
Kalendar aktivnosti
sreda, 19 decembar 2018
Organizacija stručnog skupa „Izmene krivičnog dela silovanje – usklađivanje sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“
26
dec
2018
Kalendar aktivnosti
sreda, 26 decembar 2018 - četvrtak, 27 decembar 2018
26 - 27. decembar – Vršnjačka radionica „Mogu da neću“ za učenice Savremene gimnazije u Beogradu
31
jan
2019
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 31 januar 2019 - petak, 01 februar 2019
31. januar - 1. februar – Prisustvo godišnjem konsultativnom sastanku sa organizacijama civilnog društva posvećen 25-godišnjici Pekinške platforme za akciju, u organizaciji Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost
01
feb
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 01 februar 2019 - subota, 02 februar 2019
1 - 2. februar – Prisustvo sastanku Upravnog odbora Mreže Evropski ženski lobi
02
feb
2019
Kalendar aktivnosti
subota, 02 februar 2019
Predavanje na temu seksualnog nasilja u konfliktima u okviru programa Mlade liderke za mir na zapadnom Balkanu – suočavanje sa prošlošću i ženska ljudska prava
04
feb
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 04 februar 2019
Skype razgovor između predstavnica Autonomnog ženskog centra i GREVIO reporterke za Srbiju
06
feb
2019
Kalendar aktivnosti
sreda, 06 februar 2019
Učešće na sastanku radne grupe za seksualno nasilje Evropske mreže Žene protiv nasilja (WAVE)
07
feb
2019
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 07 februar 2019 - petak, 08 februar 2019
7 - 8. februar – Realizacija akreditovanog seminara „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“ za stručne saradnice predškolskih ustanova
18
feb
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 18 februar 2019 - petak, 22 februar 2019
18 - 22. februar – Učešće u programu „Jačanje prava žena, učešće i uticaj na Zapadni Balkan“ u organizaciji Kvinna till Kvinna
25
feb
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 25 februar 2019 - četvrtak, 28 februar 2019
25 - 28. februar – Učešće na 72. sesiji CEDAW Komiteta na kojoj se razmatra Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije
25
feb
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 25 februar 2019
Učešće na okruglom stolu za nevladine organizacije povodom evaluacione posete predstavnica GREVIO komiteta Srbiji
05
mar
2019
Kalendar aktivnosti
utorak, 05 mart 2019
Svečana dodela donacije kompanije AVON Autonomnom ženskom centru, u ustanovi kulture Parobrod
08
mar
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 08 mart 2019
Predavanje o problemu seksualnog uznemiravanja na poziv preduzeća Generali za njihove zaposlene, povodom Međunarodnog dana žena
08
mar
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 08 mart 2019
Predstavljanje preventivnih aktivnosti Autonomnog ženskog centra na poziv kompanije AVON za njihove zaposlene, povodom Međunarodnog dana žena

Powered by iCagenda