All Events

There are 469 events - Stranica 24 / 32

13
maj
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 13 maj 2019 - četvrtak, 16 maj 2019
13 - 16. maj – Učešće na sastanku Teorije promene, u organizaciji Kvinna till Kvinna
17
maj
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 17 maj 2019
Učešće na konsultacijama u vezi sa nacrtom Strategije o socijalnoj zaštiti za period 2019 - 2025.
18
maj
2019
Kalendar aktivnosti
subota, 18 maj 2019 - nedelja, 19 maj 2019
18 - 19. maj - Akreditovana edukacija za predstavnike srednjih škola “Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu - uloga obrazovno-vaspitnih ustanova”
23
maj
2019
Kalendar aktivnosti
četvrtak, 23 maj 2019 - subota, 25 maj 2019
23 - 25. maj – Vršnjačka edukacija “Mogu da neću – Ljubav nije nasilje”
24
maj
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 24 maj 2019
Učešće na sastanku sa grupom Novinarke protiv nasilja prema ženama
25
maj
2019
Kalendar aktivnosti
subota, 25 maj 2019 - nedelja, 26 maj 2019
25 - 26. maj - Akreditovana edukacija za predstavnike srednjih škola“ Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu - uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“
27
maj
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 27 maj 2019
Učešće u radnoj grupi za izradu priručnika za Građansko vaspitanje, u organizaciji Zavoda za obrazovanje i vaspitanje
27
maj
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 27 maj 2019
Učešće u radu NKEU – za poglavlje 19 – konsultacije u vezi sa nacrtom Strategije o socijalnoj zaštiti za period 2019 - 2025.
27
maj
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 27 maj 2019 - utorak, 28 maj 2019
27 - 28. maj – Učešće na panelu „Kako sprečiti nasilje u porodici? Kako nam u tome može pomoći efikasno zakonodavstvo?“ u okviru događaja Dani prava jugoistočne Evrope – SEELD, u organizaciji Civil Rights Defenders
28
maj
2019
Kalendar aktivnosti
utorak, 28 maj 2019 - četvrtak, 30 maj 2019
28 - 30. maj - Vršnjačka edukacija “Mogu da neću – Ljubav nije nasilje”
31
maj
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 31 maj 2019
Učešće u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i njihovih porodica
03
jun
2019
Kalendar aktivnosti
ponedeljak, 03 jun 2019 - petak, 07 jun 2019
3 - 7. jun – Studijska poseta „Prevencija seksualnog iskorišćavanja i prostitucije u Srbiji“, u organizaciji Udruženja građana ATINA uz podršku Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske
05
jun
2019
Kalendar aktivnosti
sreda, 05 jun 2019
Učešće na sastanku Saveta Evrope - Komiteta za ravnopravnost i nediskriminaciju - Nasilje protiv žena: postignuća i izazovi
07
jun
2019
Kalendar aktivnosti
petak, 07 jun 2019 - subota, 08 jun 2019
7 - 8. jun - Organizacija sastanka sa ženskim organizacijama iz Mreže žene protiv nasilja - Prava žena i marginalizovanih društvenih grupa u procesu evropskih integracija Srbije - perspektiva i strategija ženskih organizacija
19
jun
2019
Kalendar aktivnosti
sreda, 19 jun 2019
Radionica „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje“ za predstavnice/ke omladinskih organizacija, u organizaciji OPENS 2019

Powered by iCagenda