Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Trajanje projekta: novembar 2020 – januar 2024.

Partnerske organizacije: medica mondiale (Nemačka), medica Zenica, Vive Žene (BIH), medica Đakovica, Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (Kosovo), Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom (Srbija)

Cilj projekta: Stvaranje kulture priznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu u kojoj žene preživele rodno zasnovano nasilje povezano sa ratom žive dostojanstveno i bez nasilja

Rezultati projekta:

  1. Tema rodno zasnovanog nasilja povezanog sa ratom je vidljiva u političkim debatama i kurikulima
  2. Poboljšani zakoni i procedure za mehanizme kompenzacije
  3. Poboljšane sudske procedure
  4. Ženske feminističke organizacije su prepoznate kao ekspertkinje u političkim nacionalnim i regionalnim procesima pomirenja