Donator: International Women’s Club Belgrade

Trajanje projekta: Maj 2024 – Decembar 2024

Cilj projekta: Podrška ženama sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu / porodici da ostvare svoja prava, postignu nezavisnost i samostalnost.

IWC-logo

Ključne aktivnosti:

1. Psiho-socijalna podrška za žene: pružanje usluga SOS telefona, konsultacija “licem u lice” i odgovaranje na e-mail poruke žena.

2. Trening asertivnosti za žene sa iskustvom nasilja u cilju boljeg samozastupanja svojih interesa i potreba, jačanje granica, unapređenje komunikacije, izgradnju pozitivne “slike o sebi”, narušene tokom perioda nasilja u kom su živele.

3. Posredovanje u zapošljavanju i izrada informativnih materijala od interesa za žene sa iskustvom nasilja.