Autonomni ženski centar je uradio analizu kuda ide novac sa stavke „dotacije nevladinim organizacijama“ u budžetu Ministarstva rada i socijalne politike.