Ad hoc koalicija

ŽENSKA IZBORNA
PLATFORMA

 

za praćenje i utjecanje na Izbore ‘95. u Republici Hrvatskoj

Žene Hrvatske!

Žensko pitanje je prvorazredno demokratsko i političko pitanje. Demokratski i prosperitetni razvoj društva nezamisliv je bez punog i kreativnog sudjelovanja žena. Zato je potrebno: uspostaviti punu ekonomsku, socijalnu i političku ravnopravnost žena; ukinuti sve oblike diskriminacije žena; boriti se protiv diskriminativnih praksa i stavova/stereotipova u javnosti (napose u medijima) i obitelji; osigurati puno i jednako sudjelovanje žena u svim strukturama vlasti na svim institucionalnim razinama; poduzeti široku javnu akciju protiv privatnog i javnog nasilja nad ženama; osigurati visoke socijalne i zdravstvene standarde za žene Hrvatske; uvesti obrazovne programe o ravnopravnosti spolova i ukinuti svaku vjersku i ideološku (napose nacionalističku) indoktrinaciju u javnom odgoju i obrazovanju; odmah zaustaviti militarizaciju društva, glorifikaciju rata i ideologiju proizvodnje neprijatelja...

Žene Hrvatske, ne dopustimo drugima da glasaju i vladaju u naše ime!

NA IZBORIMA ‘95. (I SVIM SLJEDEĆIMA) ZAHTIJEVAJMO:

u osnivanje Ministarstva za uspostavljanje ravnopravnosti spolova (u Ministarstvu treba biti najmanje 80 posto žena, od toga dio predstavnica nevladinih ženskih organizacija);

u uvođenje kvota (paritetne zastupljenosti žena) u Saboru, Vladi, vladinim tijelima, na svim razinama sudstva i u drugim javnim ustanovama (predstavnika/ca svakog spola ne smije biti manje od 40 posto, odnosno ne više od 60 posto);

u u prijelaznom periodu, do uspostave "ženskih kvota", tražimo osnivanje Odjela za specifične potrebe žena pri: Ministarstvu rada i socijalne skrbi, Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu prosvjete i športa, Ministarstvu unutarnjih poslova (za borbu protiv nasilja nad ženama);

u sprečavanje svih oblika nasilja protiv žena. Zahtijevamo stvaranje uvjeta za potpunu osobnu, tjelesnu, psihičku i socijalnu sigurnost i integritet žena. (Tražimo: promjene zakona, sudske i društvene prakse u smjeru djelotvornog sprečavanja privatnog i javnog nasilja nad ženama, efikasnu zaštitu žena i djece od muškog nasilja, kažnjavanje počinitelja nasilja. Tražimo od države plaćena skloništa, savjetovališta, SOS telefone i krizne centre za silovane žene koje će autonomno osnivati i voditi nevladine ženske organizacije.);

u vladine programe i mjere za unapređivanje ekonomske samostalnosti i ekonomskog statusa žena i protiv rastućeg siromaštva čiji teret najčešće snose žene. (Tražimo socijalnu gospodarsku politiku, ukidanje zakonskih i praktičnih zapreka ekonomskoj sigurnosti i napredovanju žena, uspostavljanje kredita i drugih oblika financijske pomoći za žensko poduzetništvo, jednaki pristup naobrazbi za dobro plaćena zanimanja i vrhunske profesije.);

u ukidanje Vladinog ureda za demografsku obnovu i prijenos sredstava za poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa žena Hrvatske, u prvom redu za poboljšanje životnih uvjeta i sigurnosti posebno ugroženih i diskriminiranih grupa žena kao što su: žene žrte ratnog nasilja, udovice s djecom, samohrane majke, izbjeglice i prognanice, nezaposlene žene, žene pripadnice ugroženih manjinskih skupina, žene s težim tjelesnim oštećenjima, siromašna staračka domaćinstva, neke kategorije seoskih žena;

u samostalno odlučivanje o ženskim reproduktivnim pravima.

NIJE DOVOLJNO IMATI IZBORE. TREBA ZNATI KOGA I ŠTO BIRATI. ŽENE HRVATSKE, BIRAJMO ONE STRANKE I KANDIDATE/KANDIDATKINJE KOJE ĆE ZASTUPATI NAŠE INTERESE!

Ad hoc koaliciju ženskih (i srodnih) nevladinih i nadstranačkih grupa za praćenje Izbora ‘95 čine: Autonomna ženska kuća Zagreb, Ariadna-Rijeka, žene Antiratne kampanje Hrvatske, B.a.B.e. grupa za ljudska prava žena, Centar za žene žrtve rata & Kuća Rosa, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Centar za ženska ljudska prava DOS-a, Radionica Otvorena vrata – Split, Ženska mirovna radionica – Rijeka, Ženska grupa Lošinj, Ženska grupa-Split, Ženska Infoteka – Zagreb.