Elena Basovskaja

DA LI JE POBEĐEN FAŠIZAM?

50 GODINA OD SMRTI KETE KOLVIC

Prevela Štefica Markunova

"U trećoj imperiji majkama neće biti potrebno štititi svoju decu, to će raditi država." Sa tim objašnjenjem su nacisti udaljili sa izložbe skulpturu "Tvrđava majki", žene, okružene decom, skrivaju ih svojim telima. Autorka, vajarka i slikarka – Kete Kolvic – od vremena uspostavljenja u Nemačkoj fašističkog režima bila je na spisku nepoželjnih. Njene skulpture bacili su u podrume umetničkog muzeja, a 1939. god. njene crteže progutala je lomača. Hitlerovci su spalili više od 4 tisuće dela neposlušnih umetnika. Kete Kolovic je čekala hapšenje, za svaki slučaj sa sobom je nosila ampulu sa otrovom, no ona je nastavila da radi. Izgubivši sina u Prvom svetskom ratu, ta žena nije se mogla ne odazvati na bol majki čija su deca odlazila u rat. U tom vremenu strašna sudbina očekivala je mnoge nemačke mladiće. Ona je znala za rasprave o "nečistoti krvi" i nije mogla s tim da se pomiri. Za vreme nacističkog terora, ona je izradila nadgrobni spomenik na jevrejskom groblju, reljef "PLAČ", u znak sećanja na vajara antifašistu Ernesta Barlaha. Godine 1942. se opet vratila liku majke koja zaklanja mališane od opasnosti i nacrtala je crtež sa tekstom "Ne meljite seme spremno za setvu". Konačno iscrpljenoj, 75-godišnjoj, bilo je teško zaštititi od bede decu, koju je stalno crtala sa takvom ljubavlju. Ne može se reći koliko je ljudskih duša spasila od očajanja i beznađa svojom nepokorenom umetnošću.