Odri Lord

IZ KUĆE YEMANJ'A

Prevela Jasmina Tešanović

 

Moja majka je imala dva lica i šerpu

u kojoj je dinstala svoje kćerke

u devojke

pre no što bi nam spremila večeru.

Moja majka je imala dva lica

i polomljenu šerpu

u kojoj je sakrila savršenu kćerku

koja nisam bila ja

Ja sam sunce i mesec i zauvek gladna

njenih očiju.

Ja nosim dve žene na svojim leđima

jedna tamna i bogata i sakrivena

u gladima od slonovače ove druge

majka

bleda kao veštica

pa ipak postojana i bliska

nosi mi hleb i teror

u snu

njene grudi su ogromna uzbudljiva sidra

u ponoćnoj oluji.

Sve je to bilo

ranije

u krevetu moje majke

vreme nema smisao

Ja nemam braće

a moje sestre su surove.

Majka mi je potrebna

majka mi je potrebna

majko potrebno mi je tvoje crnilo sada

u avgustu zemlji je potrebna kiša.

Ja sam

sunce i mesec i zauvek gladna

izoštrena ivica

gde će se noć i dan sresti

i neće postati

jedno.