FEMINISTIČKI PODRŽAVAJUĆI RAD SA DEVOJKAMA

 

Feminizam se bori protiv tzv. "prirodnog, biološkog određenja žene" i odatle izvedenog socijalnog određenja njenih funkcija i zadataka. Da je to tako biološki određeno, bilo bi nepotrebno da se žene celog života procesom učenja i usmeravanja prilagođavaju svojim društveno zadatim ulogama. A dešava se upravo to. Cilj borbe je da se ukine svaki oblik ugrožavanja žene, putem rušenja vladajućih stereotipa roda i da se ostvare takvi društveni uslovi u kojima pripadnost rodu neće imati društveni već samo individualni značaj.

Povod i legitimnost feminističkog podržavajućeg rada sa devojkama su društvena nepravda koja im se nanosi samo zbog činjenice da pripadaju određenom polu.

Neizostavni principi feminističkog rada sa devojkama su:

– novo i drugačije vrednovanje ženskih svojstava i kompetencija,

– podržavanje od strane pedagoškinja,

– rad u homogenim grupama (u odnosu na pol) i u sopstvenom prostoru.

Feministički podržavajući rad sa devojčicama

– inicira procese osvešćenja, omogućava distanciranje od postojećih odnosa i nova iskustva,

– analizira društvene i subjektivne posledice prihvatanja nametnute uloge roda za pojedinu individuu i njen rad na identitetu kao i mogućnost promena,

– kritički se postavlja prema ulozi žene u javnim i privatnim prostorima,

– demaskira i kritikuje diskriminirajuće dejstvo tradicionalne ideologije porodice i materinstva a da pri tome ne defamira iste,

– predstavlja i razvija alternativne životne projekte i modele i time devojkama i mladim ženama daje široku bazu za odlučivanje,

– pokušava da razgradi pounutarnjene ocene manje vrednosti kod devojaka / mladih žena i time im da mogućnost da sopstvene životne priče postave u društveni kontekst, da razviju sopstvene perspektive, da isprobaju nove modele ponašanja, da priznaju sebi sopstvene želje, interesovanja i utopije, da isplaniraju sopstveni životni plan i da ga realizuju,

– da otklone konkurentske odnose između žena i time uslovljenu izolaciju žena kao društveno implantiranu,

– omogućava devojčicama da u zajedničkim aktivnostima i akcijama iskuse da na situacije, procese i strukture mogu delovati različito i da su zajedno jače,

– podržava devojke da sebe dožive kao punovredna i jednakovredna ljudska bića i da toga postanu svesne.

(Iz: Renate Klees, Helga Marburger, Michaela Schumacher, Madchenarbeit Praxishandbuch für die Jugendarbeit, 1992)