vdsPredstavnice Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović, učestvovale su na VIII godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije „Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst”, koja je održana u Beogradu, 30. novembra i 1. decembra 2017. godine.

Na tematskoj sesiji o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji izneti su podaci praćenja, izazovi u pripremi za primenu Zakona, u koordinaciji i saradnji, u izradi individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, kao i iskustva klijentkinja Autonomnog ženskog centra. Zaključeno je da je važno postojanje odgovarajućeg administrativnog praćenja primene Zakona, redovna analiza podataka i procena efekata, kao i da se iz fokusa ne smeju izgubiti prava i potrebe žrtava.*Na istoj tematskoj sesiji govorile su i Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde RS, Stana Pantelić, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Uprava kriminalističke policije i Maja Branković Đundić, Ujedinjene nacije Program za razvoj, Srbija.

Viktimološko društvo Srbije je ove godine obeležilo 20 godina rada.