konferencija pokrajinskog ombudsmana
Foto: ombudsmanapv.org

Predstavnice Autonomnog ženskog centra, Vanja Macanović i Marina Ileš, učestvovale su 12. decembra 2017. godine u Novom Sadu na godišnjoj konferenciji Mreže „Život bez nasilja“ Pokrajinskog zaštitnika građana  - ombudsmana. Konferenciji sa temom „Šest meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ prisustvovali su predstavnice/ci centara za socijalni rad, policije, sudova, tužilaštava, zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i organizacija civilnog društva koje se bave temom nasilja nad ženama.

Na početku svog izlaganja Vanja Macanović uputila je apel da se prilikom organizacija ovakvih skupova vodi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, posebno kada je reč o arhitektonskoj pristupačnosti prostora, te da se na taj način omogući učešće predstavnica/ka organizacija koje zastupaju interese osoba sa invaliditetom.

Podsetila je da AŽC redovno prati primenu zakona i da o svojim zapažanjima i predlozima obaveštava Savet za suzbijanje nasilja u porodici i javnost. Konstatovala je da je zakon počeo uspešno da se primenjuje, da se povećao broj razmatranih slučajeva nasilja u porodici, izrečenih hitnih mera, kao i broj predloga osnovnih javnih tužilaštava za produženje hitnih mera, koje je sud u najvećem broju i usvojio. Istakla je potrebu izrade evidencije o slučajevima nasilja u porodici, u okviru nadležnih službi i u vidu centralne evidencije. Pored toga, kako je navela, potrebno je utvrditi zašto broj predloga za produženje hitnih mera varira u odnosu na broj razmatranih slučajeva nasilja. Poseban problem je i mali broj izrađenih individualnih planova zaštite i podrške za žrtve nasilja u porodici, kao i činjenica da žrtve nasilja ne učestvuju u većem broju na sastancima na kojima se odlučuje o planovima zaštite.

Nakon plenarne sesije, učesnice/ci konferencije nastavili su rad u posebnim grupama koje su se bavile nasiljem nad starima i u partnerskim vezama mladih, femicidom, ženama koje su ubile svoje nasilnike, kao i uticajem modernih tehnologija na nasilje u porodici. U okviru radnih grupa Vanja Macanović govorila je o rasprostranjenosti i oblicima digitalnog nasilja, dok je Marina Ileš predstavila značaj prepoznavanja i prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih i ulogu vaspitno-obrazovnih institucija u odgovoru na rodno zasnovano nasilje.