Pravnica Autonomnog ženskog centra Dijana Malbaša je, na poziv Gimnazije u Paraćinu, 13.3. učestvovala na 2. sednici Opštinskog saveta roditelja u tom mestu i tom prilikom predstavila Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Govoreći posebno o ulozi vaspitno-obrazovnih ustanova u sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, istakla je obavezu prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, obavezu saradnje sa drugim nadležnim institucijama u sprečavanju nasilja, kao i učešću škole u izradi i sprovođenju individualnog plana zaštite i podrške žrtvi. Na skupu je takođe razgovarano o značaju informisanja učenica/ka, roditelja i nastavnika o zakonskoj zaštiti od nasilja u porodici i o mogućim preventivnim aktivnostima škole.

Vesti Paraćin: