NAWO28.2.2019. Ženeva - Na pratećem događaju, koji je organizovan na inicijativu Nacionalnog saveza ženskih organizacija iz Engleske (The National Alliance of Women’s Organisations – NAWO), na panelu „Razvoj edukacije: Resurs za ljudska prava“, govorila je predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, na temu „Zašto i kako uključiti temu rodno zasnovanog nasilja u aktivnosti srednjih škola“.

Na panelu „Devojčice udovice i trgovina ljudima: aktuelna situacija i predlozi za rešenja“ govorila je predstavnica ASTRE, Marija Anđelković, na temu „Poštovanje prava dece žrtava trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi“.