oktobarski susreti

24-25. oktobar 2019 - Na 25. oktobarskim susretima u socijalnoj zaštiti, u Nišu, čija je ovogodišnja tema bila posvećena problemu nasilja nad decom, predstavnice Autonomnog ženskog centra govorile su na temu „Deca koja su svedoci nasilja u porodici – od standarda do mogućnosti zaštite“. Predmet analize bile su intervencije preduzete u centrima za socijalni rad u Srbiji nakon izmeštanja dece iz porodice zbog nasilja, odnosno u slučajevima kada su deca bila svedoci istog.

Nakon analize podataka iz Godišnjih izveštaja o radu CSR u Srbiji za 2012, 2016. i 2018. godinu, posebnih izveštaja Deca u sistemu socijalne zaštite za 2016. i 2018. godinu i informacija koje su prikupljene od odgovarajućih CSR (na osnovu zahteva po Zakonu o slobodnom pritupu informacija od javnog značaja za 2012. i 2016. godinu), autorke izveštaja, Tanja Ignjatović i Mirjana Mitić, zaključile su da ne postoje pouzdani podaci o tome koliko dece je izmešteno iz porodice, gde su bila smeštena, koliko dugo, i kako su zaštićena od nasilja u porodici.

Dalje je zaključeno da sistem ne omogućava da se sagledaju složene pojave, njihovo praćenje i valjano zaključivanje. Deca koja su svedoci i žrtve nasilja u porodici ostaju nevidljiva, zagubljena i bez zaštite od strane sitema. Postupanje po službenoj dužnosti „prebaciju“ se na nenasilnog roditelja, odnosno žrtvu, što je u svim analiziranim slučajevima majka ove dece. Korektivi nadzor u odnosu na roditelja žrtvu je neopravdana mera ako prethodno nije obezbeđena sigurnost i pružena podrška roditelju žrtvi. Sigurnost/bezbednost deteta i nenasilnog roditelja je prva (prioritetna) mera, te je istaknuto da psihologizacija ne može da zaštiti, kao i da loša procena može da nanese štetu. Međutim, stručnjaci u CSR suočeni su i sa ozbiljnim nedostatkom potrebnih usluga u zajednici.