9/12/2013. Beograd:  Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski ženski lobi organizovali su okrugli sto o položaju žrtava silovanja i drugih seksualnih delikata u Srbiji. Cilj okruglog stola bio je razmatranje postojećih zakonskih rešenja i prakse u vezi sa krivičnim delima protiv polne slobode i neophodnosti njihovog usklađivanja sa standardima koje propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Okrugli sto je organizovanu okviru evropske kampanje „Sprečimo silovanje! Primenimo Istanbulsku konvenciju!“, koju Evropski ženski lobi u saradnji sa Savetom Evrope sprovodi u 33 države članice Saveta Evrope.

Okruglom stolu su prisustvovale/i predstavnici i predstavnice Narodne skupštine Republike Srbije (Ženska parlamentarna mreža), državnih institucija (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Apelaciono javno tužilaštvo), nezavisnih mehanizama (Zaštitnik građana RS), organizacija civilnog društva (Astra, Institut za održive zajednice, Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja) i medija.

9-12-2013-1 9-12-2013-2