Autonomni ženski centar objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno-zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

Rok za dostavljanje ponuda je 20. oktobar 2014. godine.

Smernice (TOR) sa detaljnim informacijama dostupne u prilogu: