szs logoKomisija Saveta za štampu nije imala potrebnu većinu kako bi donela odluku o kršenju antidiskriminacionih odredbi Kodeksa novinara u tekstu „Protiv nasilja, a ne protiv muškaraca i žena“ koji je objavljen u dnevnom listu Politika. Ovim tekstom, prema odluci Komisije, prekršeni su članovi koji se odnose na istinitost izveštavanja (Odeljak I, tačka 5) i novinarsku pažnju (Odeljak V, tačka 1). Istovremeno, Savet za štampu nije prepoznao kršenje Kodeksa u tekstu „Medejina osveta“ koji je objavljen u istom listu, a povodom koga je AŽC takođe uputio žalbu.

Ovo nije prvi put da Autonomni ženski centar upućuje žalbe Savetu za štampu čija Komisija nema dovoljan broj glasova koji bi utvrdili kršenje etičkih odredbi o zabrani diskriminacije. Kako je Savet važno samoregulatorno telo koje se vodi najvišim etičkim standardima novinarske profesije, izražavamo zabrinutost neprepoznavanjem prisutnosti diskriminacije žena u medijskim tekstovima od strane dela Komisije. Istovremeno, predlažemo Savetu za štampu da utvrdi razloge za ovo i razmotri vidove dodatne senzibilizacije članova i članica Komisije na temu diskriminacije.

Podsećamo, Autonomni ženski centar je Savetu za štampu uputio dve žalbe krajem jula, a povodom tekstova „Protiv nasilja, a ne protiv muškaraca i žena“ potpisanog imenom „dr. Petra Veličkovića“ i „Medejina osveta“, autora Zorana Milivojevića, oba objavljena u dnevnom listu Politika.

Odluka Saveta za štampu povodom prvog teksta dostupna je na ovom, a povodom drugog na ovom linku.