Resurs centar:
Nasilje i roditeljstvo

Svrha Resurs centra Nasilje i roditeljstvo je da na jednom mestu prikaže saznanja o različitim načinima na koje nasilje u partnerskoj vezi utiče na roditeljstvo, odnos roditelja i dece i razvoj deteta.

Nasilni partneri su skloniji tome da zlostavljaju decu (jer i njih vide kao svoje vlasništvo) i da ih kažnjavaju kao što su kažnjavali partnerke – majke te dece. Istovremeno, malo se pažnje obraća na dečje svedočenje nasilju u roditeljskoj vezi, kao i na mogućnost da nasilni roditelj zloupotrebljava decu da bi produžio nasilje prema njihovoj majci i kontrolisao je.

Iako se odvajanje ili razvod partnera ponekad vidi kao rešenje za zaštitu dece, ono ne znači uvek i prestanak nasilja. Deca koja su izložena nasilju ili su svedoci nasilja neretko razvijaju raznolike odbrambene strategije da bi zaštitila sebe i majku. U nekim slučajevima, uprkos tome što majke smatraju da je odnos dece i oca potreban i važan, deca izbegavaju ili odbijaju kontakt s ocem. Tada se od majki očekuje da ih uvere u obaveznost kontakta, jer se u protivnom dečje izbegavanje često tumači kao majčina netrpeljivost i osveta, i kao „otuđenje“ deteta od oca.

S druge strane, zbog široko rasprostranjene pretpostavke da nasilan muškarac može da bude „dovoljno dobar otac“, smatra se nužnim da on održava lične odnose s decom. Tako pravo deteta da bude u kontaktu s roditeljem postaje pravo oca na „ravnopravno roditeljstvo“ i detetova obaveza. Čak i kada dete odbija kontakte, oni će biti organizovani u kontrolisanim uslovima. Na taj način nasilni partner, otac dece, može da nastavi kontrolu bivše partnerke preko ostvarivanja „roditeljskih prava“. U ovakvim situacijama nedovoljno se razmatraju rizici po bezbednost žene i dece.

U okviru Resurs centra možete pronaći međunarodne standarde i domaću regulativu u vezi sa konceptima „otuđenje od roditelja“ i „ravnopravno roditeljstvo“, tekstove o odnosu majka-dete u kontekstu nasilja u porodici i roditeljstvu nasilnog roditelja, istraživanja i edukativne sadržaje, akcije zagovaranja i povezivanja ženskih organizacija i aktivistkinja, kao i medijske priloge o navedenim pitanjima. Resurs centar će se razvijati bogaćenjem sadržaja i verujemo da će poslužiti stručnjacima i stručnjakinjama, konsultantkinjama, aktivistkinjama, medijima, ali i ženama sa iskustvom nasilja da bolje razumeju svoju situaciju, potraže podršku i razviju strategije u svom i najboljem interesu svoje dece.

Resurs centar:
Nasilje i roditeljstvo

Svrha Resurs centra Nasilje i roditeljstvo je da na jednom mestu prikaže saznanja o različitim načinima na koje nasilje u partnerskoj vezi utiče na roditeljstvo, odnos roditelja i dece i razvoj deteta.

Nasilni partneri su skloniji tome da zlostavljaju decu (jer i njih vide kao svoje vlasništvo) i da ih kažnjavaju kao što su kažnjavali partnerke – majke te dece. Istovremeno, malo se pažnje obraća na dečje svedočenje nasilju u roditeljskoj vezi, kao i na mogućnost da nasilni roditelj zloupotrebljava decu da bi produžio nasilje prema njihovoj majci i kontrolisao je.

Iako se odvajanje ili razvod partnera ponekad vidi kao rešenje za zaštitu dece, ono ne znači uvek i prestanak nasilja. Deca koja su izložena nasilju ili su svedoci nasilja neretko razvijaju raznolike odbrambene strategije da bi zaštitila sebe i majku. U nekim slučajevima, uprkos tome što majke smatraju da je odnos dece i oca potreban i važan, deca izbegavaju ili odbijaju kontakt s ocem. Tada se od majki očekuje da ih uvere u obaveznost kontakta, jer se u protivnom dečje izbegavanje često tumači kao majčina netrpeljivost i osveta, i kao „otuđenje“ deteta od oca.

S druge strane, zbog široko rasprostranjene pretpostavke da nasilan muškarac može da bude „dovoljno dobar otac“, smatra se nužnim da on održava lične odnose s decom. Tako pravo deteta da bude u kontaktu s roditeljem postaje pravo oca na „ravnopravno roditeljstvo“ i detetova obaveza. Čak i kada dete odbija kontakte, oni će biti organizovani u kontrolisanim uslovima. Na taj način nasilni partner, otac dece, može da nastavi kontrolu bivše partnerke preko ostvarivanja „roditeljskih prava“. U ovakvim situacijama nedovoljno se razmatraju rizici po bezbednost žene i dece.

U okviru Resurs centra možete pronaći međunarodne standarde i domaću regulativu u vezi sa konceptima „otuđenje od roditelja“ i „ravnopravno roditeljstvo“, tekstove o odnosu majka-dete u kontekstu nasilja u porodici i roditeljstvu nasilnog roditelja, istraživanja i edukativne sadržaje, akcije zagovaranja i povezivanja ženskih organizacija i aktivistkinja, kao i medijske priloge o navedenim pitanjima. Resurs centar će se razvijati bogaćenjem sadržaja i verujemo da će poslužiti stručnjacima i stručnjakinjama, konsultantkinjama, aktivistkinjama, medijima, ali i ženama sa iskustvom nasilja da bolje razumeju svoju situaciju, potraže podršku i razviju strategije u svom i najboljem interesu svoje dece.

TEME

Nasilje u porodici i koncept „otuđenja od roditelja“

Na ovoj stanici možete se informisati o zloupotrebi pseudonaučnog koncepta „otuđenja od roditelja“ i srodnih koncepata u sudskoj praksi i praksi socijalne zaštite i mentalnog zdravlja, u kontekstu nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Pročitajte više...
Nasilje u porodici i „ravnopravno roditeljstvo“
Stranica je u pripremi
Odnos majke i deteta u kontekstu nasilja u porodici
Stranica je u pripremi
Roditeljstvo nasilnog roditelja
Stranica je u pripremi