Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.
Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Vesti

06. februar 2023.

AŽC raspisuje konkurs za koordinatorku na 60% radnog vremena na projektu “Snažan odgovor u zaštiti ljudskih prava žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece” u okviru tematskog programa Ljudska prava i demokratija (Evropska komisija) koji traje dve godine (od 1. marta 2023. godine do 28. februara 2025. godine).

26. januar 2023.

dopis nsNa poziv Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, AŽC je dostavio dopis kojim je iskazao žaljenje zbog načina na koji je Ministarstvo pravde odbilo predloge Autonomnog ženskog centra na Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, koji su bili dostavljeni tokom javne rasprave. Ministarstvo pravde je predložilo Narodnoj skupštini zakonska rešenja koja su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji.

18. januar 2023.

azcAutonomnom ženskom centru su dana 16.1.2023. godine dostavljeni odgovori Zaštitnika građana i Višeg javnog tužilaštva u Nišu povodom Apela AŽC za hitnim reagivanjem i preispitivanjem rada PU Niš u slučaju prijavljenog događaja silovanja u Nišu. Iz odgovora Višeg javnog tužilaštva se može videti da krivično delo lažno prijavljivanje nije predmet konkretnog postupka, niti je naloženo podnošenje krivične prijave u pravcu tog krivičnog dela.

15. januar 2023.

pravosudni zakoniU okviru javne rasprave na nacrte pravosudnih zakona, AŽC je dostavio Ministarstvu pravde komentare i predloge za izmene nacrta Zakona o uredjenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tuzilastvu.

Kalendar aktivnosti
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Publikacije

silovanje je zlocinPriručnik za žene koje su preživele seksualno nasilje, za sve one koje/koji im mogu biti podrška, ali i za sve druge žene.
Biljana Slavković, Tanja Ignjatović, Đorđe Alempijević, Dijana Malbaša, AŽC