stop-dom-violenceTokom Trećeg samita Saveta Evrope u Varšavi 2005. godine, predsednici vlada 46 zemalja članica Organizacije su potvrdili svoj stav prema suzbijanju nasilja prema ženama, uključujući nasilje u porodici. U njihovom „Planu akcije“, odlučili su da pokrenu pan-evropsku kampanju u ovoj oblasti, u bliskoj saradnji sa drugim evropskim i nacionalnim učesnicima, uključujući i nevladine organizacije.

Originalna stranica Saveta Evrope:
Campaign to Combat Violence against Women, including Domestic Violence (2006-2008)

Kampanja Saveta Evrope  GRADOVI I REGIJE EVROPE ZAUZIMAJU STAV ZAUSTAVIMO NASILJE U PORODICI NAD ŽENAMA

AKCIJE PARLAMENATA
Parlamentarna skupština Saveta Evrope i nacionalni parlamenti će biti uključeni u kampanju. Parlamentarci iz 49 zemalja članica ili posmatrača parlamenta će koordinisati i implementirati inicijative.
Stranica Saveta Evrope: www.coe.int/stopviolence/assembly

AKCIJE VLADA
Vlade i države članice Saveta Evrope su 2002. usvojile "Preporuku o zaštiti žena od nasilja". U dodatku su 2006. postavili "Radnu grupu" da bi procenili postignuti napredak na nacionalnom nivou i da bi se formulisali predlozi za akcije u ovoj oblasti.

Stranica Saveta Evrope: www.coe.int/stopviolence/intergov

LOKALNE I REGIONALNE AKCIJE
Kongres Saveta Evrope će kampanji dodavati lokalnu i regionalnudimenziju. Za više informacija o načinu angažovanja opština i regiona 

Stranica Saveta Evrope: www.coe.int/stopviolence/congress