feministicka citankaČitanka sa sto feminističkih tekstova koju su uredili Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.

Autonomni ženski centar
Žene u crnom
Beograd, 2017.

ema goldmanEseji
Izbor i prevod:
Vanda Perović
Aleksandar Ajzinberg

Autonomni ženski centar
Beograd, 2001.