Individualni razgovori se zakazuju na 0800 100 007 (radnim danom od 10h do 20h)
* Ova usluga je besplatna.

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, rade posebno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:

 • sva ispričana iskustva na SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva 
 • veruje se iskustvu žena koje su preživele nasilje 
 • žena nije kriva za nasilje koje je preživela
 • nasilnik je odgovoran za nasilje
 • nasilnikova je krivica i sramota

Konsultantkinje podržavaju žene:

 • da pokrenu sve institucionalne mehanizme zaštite i naprave  svoj lični sigurnosni plan
 • da se informišu i obrate ustanovama koje im mogu pružiti zaštitu
 • da se informišu o svim pravnim mogućnostima zaštite od nasilja
 • da izađu iz uloge žrtve i ćutanja i preuzmu odgovornost i inicijativu u procesu izlaženja iz nasilja
 • da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
 • da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • da izaberu kako žele da žive