seksualno i reproduktivno zdravlje mladihBrošura za rad sa učenicama i učenicima srednjih škola u Srbiji
Autorke:
Aleksandra Aksentijević
Jelena Ivković
Autonomni ženski centar

politika socijalnog stanovanjaAutorke:
MA Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov
Stručna konsultacija:
dr Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar