primena koncepta otudjenje od roditeljaPregled međunarodnih standarda, uporednih rešenja i domaćeg pravnog okvira, s preporukama
Autorke:
Tanja Drobnjak, Dijana Malbaša, Marija Lukić
Autonomni ženski centar

polozaj i prava dece cije su majke zrtve femicidaPregled međunarodnih standarda, uporednih rešenja i domaćeg pravnog okvira, s preporukama
Autorke:
Tanja Drobnjak
Dijana Malbaša
Marija Lukić
Autonomni ženski centar

seksualno i reproduktivno zdravlje mladihBrošura za rad sa učenicama i učenicima srednjih škola u Srbiji
Autorke:
Aleksandra Aksentijević
Jelena Ivković
Autonomni ženski centar