smerniceSmernice za postupanje policijskih službenika i sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtava nasilja u porodici i u partnerskim odnosima

Urednica: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar i ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima

analiza uskladjenosti 2015OSNOVNA STUDIJA

Uredila: Tanja Ignjatović

Autonomni ženski centar,  Beograd

bezbednost zenaBezbednosne preporuke
za žene i devojke

Urednica brošure: Jelena Keserović

Autonomni ženski centar,  Beograd

studija-analizaOSNOVNA STUDIJA

Uredile: Tanja Ignjatović i Tanja Drobnjak

Autonomni ženski centar,  Beograd

izvestaj o rezultatima pracenja primene lokalnih politikaIzveštaj o rezultatima praćenja lokalne politike
za zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja

Autorka: Danijela Pešić

Autonomni ženski centar,  Beograd
indikatori za pracenje primene odredbi konvencije seIndikatori za praćenje primene odredbi
Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
i nasilja u porodici

Uredile: Tanja Ignjatović i Jasmina Kuka

Autonomni ženski centar,  Beograd