jedinstvena evidencijaPredlog za razmatranje modela jedinstvene (i zajedničke)
evidencije podataka o nasilju u porodici i nasilju prema ženama


Autonomni ženski centar,  Beograd

medjunarodni dokumentiU oblasti zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja


Urednica: Vanja Macanović

Autonomni ženski centar,  Beograd

smerniceSmernice za postupanje policijskih službenika i sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtava nasilja u porodici i u partnerskim odnosima

Urednica: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar i ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima

analiza uskladjenosti 2015OSNOVNA STUDIJA

Uredila: Tanja Ignjatović

Autonomni ženski centar,  Beograd

bezbednost zenaBezbednosne preporuke
za žene i devojke

Urednica brošure: Jelena Keserović

Autonomni ženski centar,  Beograd

studija-analizaOSNOVNA STUDIJA

Uredile: Tanja Ignjatović i Tanja Drobnjak

Autonomni ženski centar,  Beograd