Thursday, February 21, 2019

implementation sr dom violence legislationThe Advocates for Human Rights Minneapolis, Minnesota USA
Autonomous Women’s Center Belgrade, Serbia

ostvareni napredak i nedostaciAuthors:
Tanja Drobnjak
Vanja Macanović
Tanja Ignjatović
Autonomous Women’s Centre

prEUgovor coalition

zastita i podrska za zeneAuthor:
Danijela Pešić


Autonomous Women’s Centre,
Belgrade

vodic za novinare nasilje u porodiciEditor:
Tanja Ignjatović


Autonomous Women’s Centre,
Belgrade

zbirka konferencija slucajaAuthors: Jeca Nedeljkov i Marija Banauh Brusin

Provincial Secretariat for Social Policy, Demography and Gender Equality
Autonomous Women’s Centre, Belgrade

delotvornost sistemskih mehanizamaAuthors:
mr Tanja Ignjatović
dr Dragica Pavlović Babić
mr Marija Lukić
Editor: Žarko Šunderić

Autonomous Women's Center, Belgrade