politika socijalnog stanovanjaAutorke:
MA Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov
Stručna konsultacija:
dr Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar

tri godine bez rezultataAnaliza primene Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije
Autorke:
Tanja Ignjatović i Aleksandra Mališić
Autonomni ženski centar

AWC brosura nastavniciAutorke:
Aleksandra Aksentijević, Jelena Ivković, Melita Ranđelović, Slavka Vlalukin, Vesna Ilić, Tanja Ignjatović

prevencija i odgovor na digitalno seksualno i rodno zasnovano nasilje prirucnik za nastavnikeUrednice priručnika na srpskom jeziku:
Tanja lgnjatović i Marina lleš
Autorke:
Éva Horváth, Lilla Kallós, Rachel Andras, Eulàlia Pedrola Vives, Tanja lgnjatović, Marina lleš, Sanja Cesar, Natasa Bijelić

3VUrednica Magazina na srpskom:
Sanja Pavlović
Autorke:
Rachel Andras, Vicky Cooke, Eulàlia Pedrola Vives, Marina Ileš, Sanja Pavlović, Gréta Mészáros, Fanni Dés, Sanja Cesar, Michael Goodhart, Nataša Bijelić