subota, septembar 26, 2020
Od 2009. godine kampanju 16 dana aktivizma organizuje Mreža žene protiv nasilja, više o prethodnim i ovogodišnjoj kampanji pogledajte na stranici zeneprotivnasilja.net

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Opširnije...

Kao i svake godine Autonomni ženski centar se priključio globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Opširnije...

Godinu 2007, Savet Evrope proglasio je godinom kampanje protiv nasilja nad ženama. Komitet ministara SE naglašava činjenicu da je nasilje nad ženama u porodici ponovo u porastu i da je prisutno u svakoj državi članici Saveta Evrope.

Opširnije...

Autonomni ženski centar ove godine vodi kampanju pod nazivom VIDITE LI NASILJE NAD ŽENAMA? Cilj ove akcije je mobilnost političke, društvene i šire javnosti radi pokretanja zajedničke akcije prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama.

Opširnije...

KAMPANJA 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama,u organizaciji AŽC-a i MREŽE SOS telefona, uz podršku Žena na delu i Rekonstrukcije Ženskog fonda, pod sloganom Crveni karton za nasilnike - Mere zaštite od nasilja u porodici postoje! organizovana je u 50 gradova u Srbiji.

Opširnije...

SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO), najveca organizacija za koordinaciju medjunarodnog delovanja na polju javnog zdravstva: PROGLAŠAVA da je nasilje vodeći svetski problem javnog zdravstva.

Opširnije...

Međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiva nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra ove godine nosi poruku: ZAŠTO IH NEMA MEĐU NAMA?

Opširnije...

Ako ste žrtva porodičnog nasilja, Policija mora po službenoj dužnosti da se uključi u sprečavanje nasilja u porodici.

Opširnije...

Od 36500 ispitanih žena, 64,35% smatra da država treba da donese zakone da bi zaštitila žene od nasilja. Nova vlast takođe ODBIJA da u predlog Krivičnog zakona uključi zaštitu žena od nasilja u porodici.

Opširnije...

UKLJUČI, OHRABRI I AKTIVIRAJ SVOJU PORODICU, PRIJATELJE/ICE, KOLEGINICE I KOLEGE, LOKALNU ZAJEDNICU DA SE UKLJUČE U BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Opširnije...

Svi linkovi...

  • O kampanji +

    "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Opširnije...
  • Korisni linkovi +

    Mreža Žene protiv nasilja UNiTE to End Violence against Women Opširnije...
  • Uključi se +

    UKLJUČI, OHRABRI I AKTIVIRAJ SVOJU PORODICU, PRIJATELJE/ICE, KOLEGINICE I KOLEGE, LOKALNU ZAJEDNICU DA SE UKLJUČE U BORBU PROTIV NASILJA NAD Opširnije...
  • 1