Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume:

  • nasilja u partnerskim odnosima i u porodici:
    psihičko, verbalno, fizičko, seksualno, ekonomsko
  • uhođenje i proganjanje u fizičkom prostoru i kroz elektronske tehnologije
  • seksualnog nasilja i uznemiravanja 
    na javnom mestu, u porodici, na poslu, u školi, fakultetu, u ratu, kroz elektronske tehnologije, u obliku prostitucije i pornografije 

Usluge koje pružamo ženama: