Autonomni ženski centar od početka svog rada ima razvijen edukativni program za rad na SOS telefonu za žene sa traumom muškog nasilja. Ovaj program namenjen je pre svega aktivistkinjama i volonterkama ženskih nevladinih organizacija.

Sa promenom zakonske regulative I prepoznavanjem nasilja nad ženama u porodici kao društvenog problema, od 2002. godine razvijamo edukativne programe za predstavnike/ce relevantnih institucija uključenih u rešavanje problematike nasilja u porodici sa ciljem da se unapredi reakcija/odgovor javnih službi na problem nasilja u porodici.  Ovaj program povezuje osnovna teorijska znanja iz oblasti nasilja u porodici sa veštinama profesionalaca/ki u primeni znanja i baziran je na iskustvima AŽC u radu sa ženama žrtvama nasilja, iskustvima u saradnji sa predstavnicima/ama relevantnih institucija i najboljim praksama zemalja koje slične programe provode duže vreme. 

Akreditovani programi prolaze redovnu kontrolu kvaliteta od strane Republičkog ili Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Sve edukativne programe prate odgovarajući štampani edukativni i radni  materijali, primeri dokumenata, protoklola, sporazuma, evidencija i edukativnih plakata. Svi učesnici/e dobijaju potvrdu o učešću na seminaru.

EDUKATIVNI PROGRAMI KOJE NUDIMO: