preugovor 23 24 sU novoj Reformskoj agendi koalicija prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2021. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

azc sAutonomni ženski centar uputio je prijavu Regulatornom telu za elektronske medije protiv Happy TV, a povodom jutarnjeg programa emitovanog 30.01.2021. godine u kome su gosti i gošće, astrolozi, numerolozi i grafolozi, u kontekstu prijave za silovanje koju je glumica Milena Radulović podnela protiv Miroslava Aleksića, tumačili njihove horoskope, datume rođenja i njegov potpis.

azc sPrema navodima medija od početka godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijene su tri žene, a u još jednom slučaju postoji sumnja da je žena ubijena od strane supruga. Poslednji slučaj ubistva u Temerinu pred nas postavlja pitanje: da li se ovakav ishod zaista nije mogao naslutiti, kako se u pojedinim medijima tvrdi?

bpp srbija sAutonomni ženski centar iz Beograda, SOS Ženski centar Novi Sad i Udruženje žena Peščanik iz Kruševca su u periodu od jula do oktobra 2020. godine omogućili da 429 žena iz cele Srbije dobije 867 besplatnih pravnih saveta u sferi porodičnih odnosa, zaštite od svih oblika nasilja i socijalnih prava, kao i da za 106 žena koje imaju 125 maloletne dece budu napisana 143 podneska.

azc sAutonomni ženski centar apeluje na Više javno tužilaštvo u Beogradu da svim svedokinjama i oštećenima koje su preživele seksualno nasilje od strane osumnjičenog Miroslava Aleksića, po službenoj dužnosti, dodeli status posebno osetljivih svedoka u skladu sa čl. 103 Zakonika o krivičnom postupku.

socijalna pravaAutonomni ženski centar je učestvovao, na poziv A11 - Inicijative za ekonomska i socijalna prava, na on-line panelu „U susret novom Zakonu o socijalnoj karti“, a u okviru obeležavanja Nedelje privatnosti. Na panelu su izlagači bili i predstavnici A11, Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, dok resorno ministartsvo, iako pozvano, nije imalo predstavnicu/ka. 

golubAutonomni ženski centar je učestvovao, na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na prvom sastanku za uspostavljanje društvenog dijaloga o stanju rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Predstavnica AŽC, Tanja Ignjatović, iznela je opšte predloge koji se tiču rada na izmenama i dopunama zakona i strategija u ovoj oblasti.

azc sAutonomni ženski centar je ponosan na mlade žene koje su se osnažile i prijavile silovanje i seksualno zlostavljanje koje im se desilo od strane osobe u koju su imale apsolutno poverenje da je tu da ih uči i podržava.

un serbiaAutonomni ženski centar se obratio UN agencijama u Srbiji ukazujući na to da njihovo učešće u podršci izrade novog strateškog dokumenta za sprečavanje i suzbijanje nasilja protiv žena u Srbiji ne odgovara ključnim međunarodnim ugovorima, oceni stanja, zaključnim zapažanjima i preporukama koje je dobila Republika Srbija u ovoj oblasti.

antropologija rodno zasnovano nasilje sCentar za ženske studije i časopis Antropologija predstavili su temat o rodno zasnovanom nasilju prema ženama. Tema razgovora usmerena je na uticaj situacije globalne pandemije na rodno zasnovano nasilje prema ženama.