azc sAutonomni ženski centar i Žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja organizuju uličnu akciju, u crnini i ćutanju, 18. maja 2021. od 13h do 14h, na početku Knez Mihajlove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara), pod imenom „Pamtimo ubijene žene“. Pozivamo vas da nam se pridružite.

infografika now is timeU godini u kojoj obeležavamo desetogodišnjicu usvajanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), Evropski ženski lobi (EWL) je objavio izveštaj “Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls” o primeni Konvencije u zemljama koje su je ratifikovale.

azc sŽenske organizacije, članice Mreže Žene protiv nasilja, vam se obraćaju sa zahtevom da zaustavite sve aktivnosti koje ste započeli vezano za uspostavljanje tela koje bi se na nivou države bavilo praćenjem femicida tzv. Femicide Watch-a, kako bi Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost moglo da pokrene širi konsultativni proces koji bi uključio sve zainteresovane strane – predstavnice/ke relevantnih ministarstava i državnih organa, nezavisnih institucija i ženskih organizacija.

befem talks istanbulska konvencijaBeFem Talks "Istanbulska konvencija: pogled aktivistkinja iz regiona" je uvod u novu kampanju "Ravnopravnost iz fioke: Za politike nenasilja!", koja ponovo okuplja braniteljke ženskih prava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, koje su bile i ostale najhrabriji deo naših društava.

azc sPrema navodima medija od početka godine od strane partnera ili člana porodice ubijeno je 6 žena. Čitajući izveštaje o poslednjem slučaju ubistva u Selakovcu kod Novog Pazara, ljute i tužne, ponovo se pitamo da li se ovakav ishod nije mogao izbeći?

azc sПредлогом Закона о родној равноправности који је Влада Србије поднела Народној скупштини 26. априла 2021.г., привилегују се специјализоване услуге за лица која су извршила насиље, за која је планирано финансирање из републичког буџета, у односу на специјализоване услуге за жртве насиља које ће бити финансиране из буџета локалних самоуправа.

TogetherAgainstGBV sMi, aktivistkinje za ženska prava iz regiona Balkana, solidarno podržavamo sve žene-žrtve digitalnog rodno zasnovanog nasilja, i tražimo od relevantnih institucija da reaguju u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, te temeljno i blagovremeno istraže slučaj grupa na društvenoj mreži Telegram (kao što su: Balkanska soba, Javna soba, GevgelijaHub, Srpska soba, Smokva itd.), kako bi počinioci bili kažnjeni, a žrtve zaštićene od dalje viktimizacije.

Autonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta „ Mogu da neću – Osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima” koji se realizuje uz podršku Evropske unije kroz program „Prava, Jednakost i Državljanstvo“.

podrska po meri sU organizaciji NVO IRIDA Novi Sad, na onlajn panel diskusiji “Podrška po meri” u ime Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović. Na panelu se razgovaralo o važnosti i efikasnosti obuka za profesionalce/ke, ali i o senzibilizaciji građana/ki za pružanje što bolje podrške žrtvama nasilja.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja ignjatović, gostovala je na kursu koji se bavi savremenom porodicom, na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sa studentkinjama i studentima je razgovarano o pitanjima zaštite od nasilja u porodici, roditeljstvu i zaštiti najboljeg interesa deteta, sa naglaskom na probleme u praksi u odnosu na postojeća zakonska rešenja i međunarodne standarde.