trazimoodgovorePovodom obeležavanja 18. maja, Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, i činjenice da je u Srbiji u porodično-partnerskom odnosu tokom 2023. godine ubijeno 15 žena i dve devojčice, Autonomni ženski centar predlaže da se u Narodnoj Skupštini, pred Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, u narednim mesecima održi javno slušanje vezano za postupanje, odnosno pogrešno postupanje institucija koje je dovelo do ubistva žene u Pirotu.

radionica seksualno nasilje u ratu berlinPredstavnica AŽC, Sanja Pavlović, učestvovala je na akademskoj radionici „Borba protiv seksualnog nasilja u konfliktima – komparativni međunarodni i nacionalni uvidi“, izlaganjem na temu „Feminističko organizovanje na temu kulture sećanja na žene preživele ratno seksualno nasilje u bivšoj Jugoslaviji“.

azcDanas je u Novom Sadu, na svom radnom mestu, iz pištolja, ubijena još jedna žena koja je prethodno prijavila svog partnera za nasilje. Verovala je državi i predstavnicima institucija, koji iznova i iznova pozivaju žrtve da prijave nasilje, da će je zaštititi. Njenom ubici je bila izrečena samo mera zabrane prilaska i kontaktiranja, iako su predstavnici institucija znali da on radi u prodavnici oružja, da je lovac i da će mu oružje, i nakon oduzimanja onog koje je bilo u njegovom legalnom posedu, biti dostupno.

strucni sastanak 11 4 2023 sAutonomni ženski centar je 11. aprila 2023. godine organizovao predstavljanje prvih (tromesečnih) rezultata primene modela posredovanja u zapošljavanju žena/žrtava nasilja u porodici u Beogradu, s ciljem da se ova praksa proširi na grupe za koordinaciju i saradnju po celoj Srbiji.

azcPrvi osnovni sud u Beogradu je izdao saopštenje u kome je naveo da pravnosnažnom presudom od 15.5.2018. godine maloletna devojčica iz Mirijeva nije bila poverena na staranje ocu. Nakon saopštenja Osnovnog suda u Pirotu u slučaju ubistva Sanje M., Autonomni ženski centar je ostao zatečen da isto to ponavlja i Prvi osnovni sud u Beogradu, koji u nameri da što pre pošalje poruku javnosti kako sud nije odgovoran, u stvari se pohvalio svojim nepostupanjem.

azcMi, dole potpisane članice Mreže žene protiv nasilja, smo iznenađene odlukom Državnog veća tužilaca od 17. marta 2023. godine o rang listi kandidata za izbor zamenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Državno veće tužilaca je zamenicu tužioca Gorjanu Mirčić Čaluković, koordinatorku za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koja je na tu poziciju upućena iz osnovnog javnog tužilaštva, rangiralo kao 34. po redu od ukupno 43 kandidata.

azcOsnovni sud u Pirotu je izdao saopštenje u kome je na kraju naveo da se ubistvo Sanje M., koja je iznova i iznova prijavljivala da je bivši nasilni partner proganja, i pored svih preduzetih mera, nije moglo sprečiti. Ovakvo saopštenje Osnovnog suda u Pirotu šalje poražavajuću poruku svih ženama koje preživljavaju različite oblike porodičnog i partnerskog nasilja – da i pored prijave nasilja njihovi životi neće biti spašeni.

InstruktazaAutonomni ženski centar organizuje novi ciklus obuke (instruktaže) za volonterke na SOS telefonu, koji je licencirana usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu i nasilja u porodici.

ECA WordCloudPredstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na vebinaru posvećenom istraživanjima o nasilju prema ženama i deci u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative - SVRI).

AŽC raspisuje konkurs za koordinatorku na 60% radnog vremena na projektu “Snažan odgovor u zaštiti ljudskih prava žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece” u okviru tematskog programa Ljudska prava i demokratija (Evropska komisija) koji traje dve godine (od 1. marta 2023. godine do 28. februara 2025. godine).