analiza medijskih objava sBeograd, 10. decembar 2019 - Grupa „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ predstavila je šestomesečnu analizu medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama, kao i konkretne smernice za etičko izveštavanje o nasilju prema ženama koje su izradile novinarke angažovane u grupi.

dan borbe protiv femicida sAkcijom „Stop ubijanju žena“ 6. decembra obeležena je tridesetogodišnjica Montrealskog masakra, a u njoj je učestvovalo pedesetak aktivistkinja Autonomnog ženskog centra, Žena u crnom iz Beograda, NENA - grupe za mir i prava žena iz Leskovca, udruženja žena Anima iz Đulića (BiH), i Fondacije CURE iz Sarajeva (BiH). Na ovaj dan, žene širom sveta izlaze na ulice u znak sećanja na ubijene žene i da podsete države da su odgovorne za suzbijanje i sprečavanje zločina prema ženama.

azcPovodom obeležavanja 6. decembra, tridesetogodišnjice od Montrealskog masakra, jednog od međunarodnih datuma kada širom sveta izlazimo na ulice, u znak sećanja na žene koje su ubili muškarci samo zato što su žene, tražimo od institucija da veruju ženama kad prijavljuju nasilje i reaguju odmah i efikasno na svaku prijavu. Samo rano otkrivanje i sankcionisanje muškog nasilja prema ženama može umanjiti broj ubijenih žena širom sveta koji iznosi 87 000 godišnje (podatak iz 2017. godine).

6 decembar poziv sPovodom 6. decembra – tridesetogodišnjice od Montrealskog masakra, Autonomni ženski centar, NENA - grupa za mir i prava žena iz Leskovca, Žene u crnom iz Beograda, udruženje žena Anima iz Đulića (BiH), Fondacije CURE iz Sarajeva (BiH) organizuju protest, pod imenom „Stop ubijanju žena“.

brisel ewl novembar s8-11.11.2019. Brisel, Belgija - „Mlade žene treba da budu ravnopravno uključene u rad svih tela Evropskog ženskog lobija i njihov glas mora biti poštovan“, deo je zaključaka sa četvorodnevnog događaja u organizaciji Evropskog ženskog lobija (European Women’s Lobby - EWL) koji je organizovan u Briselu u okviru promišljanja novog Strateškog plana ove evropske mreže za naredni period.

poseta specijalnom sudu s4-5.11.2019. Madrid, Španija - U okviru radne grupe protiv seksualnog nasilja pri Evropskoj mreži Žene protiv nasilja (WAVE), predstavnica Autonomnog ženskog centra i ujedno članica radne grupe, imala je priliku da prisustvuje studijskoj poseti Madridu na temu seksualnog nasilja.

rodno nasilje skoleNa poziv Sekcije stručnih saradnika srednjih škola, Tanja Ignjatović i saradnice na projektu „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ – Aleksandra Aksentijević, Jelena Ivković i Slavka Vlalukin su predstavile mogućnosti uključivanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog i nasilja u porodici u aktivnosti škola, kao i materijala za rad sa učenicama i učenicima u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti školske ustanove.

oebs i befem sNa konferenciji koju su organizovali Misija OEBS-a u Srbiji i BeFem, feministički kulturni centar, održan je panel „(Nova) medijska čitanja rodno zasnovanog nasilja“, na kom su govorile novinarke Marija Antić sa televizije N1 i Ana Manojlović sa Radio televizije Srbije, kao i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Panel je moderirala Jelena Višnjić iz BeFem-a.

sarajevo UN sGlobalni susret organizacija podržanih od strane Fonda UN za suzbijanje nasilja prema ženama održao se u Sarajevu i okupio je preko 150 predstavnica/-ka organizacija, aktivistkinja/-a,  stručnjakinja/-a u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama i devojčicama koji su razmatrali pozitivne prakse na terenu iz perspektive globalnih napora na iskorenjivanju nasilja prema ženama. Učesnice/-ci su, kao predstavnice/-ci organizacija čije je projekte podržao Fond UN, predstavile iskustva sprovođenja aktivnosti u različitim kontekstima, primenjujući različite strategije u sprečavanju svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama. Skupu je prisustvovala i izvršna direktora UN Women, Pumzile Mlambo Nguka.

nedelja konsultativnih sastanaka sŠvedska organizacija Kvinna till Kvinna (KtK), u okviru programa sa ženskim organizacijama u državama Zapadnog Balkana, organizovala je nedelju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije (EC), Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), Evropskog parlamenta (EP), ambasade Hrvatske u EU, Evropskog ženskog lobija i relevantnih nevladinih organizacija.