pesma m luis s„Ja verujem u sebe! Ja mogu! Ja sam posebna! Ja sam hrabra! ...“ Ovo su uvodne reči u pesmu „Molim se za tebe“, umetnice Maje Louis, posvećene ženama sa iskustvom nasilja.

prEUgovor sKoalicija prEUgovor predstavlja najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Predstavljanje izveštaja planirano je za 24. oktobar 2019. godine, s početkom u 11 časova u Medija centru (Terazije 3) u Beogradu.

za evropu bez prostitucije sU periodu od 14.10. do 17.10.2019. godine u Briselu je održana nedelja akcije protiv seksualne eksploatacije (WomenObject! Week of Action to End Sexual Exploatation)  u organizaciji Evropskog ženskog lobija. U okviru ove nedelje održani su interni sastanci radnih grupa EŽL – Opservatorije protiv nasilja prema ženama i radne grupe o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (SRHR) i seksualnoj eksploataciji, kao i javni događaj u evropskom parlamentu na kome je data reč ženama koje su izašle iz prostitucije, kao i aktivistima/kinjama koalicije Brussels’ Call i zastupnicima/cama u evropskom parlamentu koji se bore protiv prostitucije.

nova strategija prevencije i zastite od diskriminacije sNa poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je započelo proces pripreme Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2020-2025. godine, Autonomni ženski centar je poslao svoje predloge.

1987 05 Mimica sSOS Telefon je trebao započeti s radom u utorak, 10. listopada 1989.  Dugo smo se pripremale i jedva smo čekale taj dan. Bio je oblačno i vani je već bio mrak, nešto prije 18 sati, kad je dežurstvo zvanično trebalo da počne oko osam ili deset nas se okupilo ispred prostorije. Malo smo nervozne ušle. Bio je mrak i trebalo je upaliti svjetlo.  Ali svjetlo se nije upalilo.

zajedno sU okviru nedavno započetog regionalnog projekta prevencije kojim koordinira Autonomni ženski centar, održani su prvi sastanak partnerskih organizacija sa ciljem planiranja zajedničkih aktivnosti koje će se realizovati do jula 2021. godine, kao i trening za podizanje kapaciteta na temu digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, u periodu od 7. do 11.10.2019. godine.

opens edukacijaAutonomni ženski centar, u saradnji sa OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019, održao je dva akreditovana  seminara o nasilju u porodici – odgovornostima obrazovno-vaspitnih ustanova, 28-29. septembra i 5-6. oktobra 2019. godine.

ne diskriminiraj sMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je u februaru 2019. godine bez javne rasprave poslalo u Narodnu skupštinu Predlog izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, nakon reagovanja Koalicije protiv diskriminacije i organizacije koje su podržale zahtev za povlačenje Predloga (među kojima je bio i Autonomni ženski centar), ipak je moralo otvoriti javnu raspravu o Nacrtu. Time je sprečeno očigledno kršenje odredbi Zakona o planskom sistemu Republike Srbije od strane nadležnog ministra/ministarstva.

Autonomni ženski centar obaveštava javnost i Sofiju Mandić, autorku teksta Pravna zabluda, objavljenog na portalu pesanik.net da nije istina da je saopštenje koje je Autonomni ženski centar uputio medijima 12.9.2019. menjano na bilo koji način. To se lako može proveriti kontaktiranjem medija koji su objavili imena sudija. Ako je autorka došla u posed saopštenja Autonomnog ženskog centra u kome su navedena imena sudija, molimo je da ga učini javnim.

Apelacioni sud u Beogradu, uz podršku sudskog veštaka i advokata, krši prava deteta i prava maloletnih oštećenih koja su garantovana ratifikovanim međunarodnim konvencijama i zakonima Republike Srbije,jer svojom oslobađajućom odlukom šalje poruku svima koji imaju seksualne odnose sa devojčicama romskog porekla da se neće smatrati odgovornim.