ewl sKriza usled COVID-19 disproporcionalno pogađa žene i devojčice koje su već ranjive u našem patrijarhalno i neoliberalno kapitalističkom sistemu, sistemu koji ne radi za dobrobit ljudi niti planete, a definitivno ne radi za dobrobit žena i devojčica. U ovim neizmerno teškim vremenima za sve ljude i društva u Evropi i svetu, Evropska unija i države članice moraju pokazati političko liderstvo i hitno osigurati primenu rodno osetljivog odgovora, tako da cenu trenutne krize ne plaćaju žene, pogotovo ne one najmarginalizovanije.

azc sAutonomni ženski centar zna da vladini pozivi na samoizolaciju i ostanak u kući mogu imati direktne posledice za žene i decu koja preživljavaju nasilje. Dom nije sigurno mesto za žrtve nasilja. Zabrinute smo da će izbegavanje socijalnih kontakata i samoizolacija omogućiti nasilnicima da pojačano kontrolišu i zlostavljaju žrtve i onemogućiti žrtve da stupe u kontakt sa pružateljkama usluga za podršku i institucijama koje pružaju zaštitu. Rast nasilja nad ženama i decom tokom pandemije koronavirusom beleže države od Kine do SAD-a.

eu info centarU EU info centru u Beogradu organizovana je tribina “Glasovi protiv nasilja nad ženama i devojčicama”, a povodom Međunarodnog dana žena. Na tribini je bilo reči o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, pre svega u obrazovnim ustanovama. Razgovaralo se o aktivnostima koje sprovode civilne organizacije sa mladima i sa nastavnicima, o aktivnostima Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i o odgovornosti medija za izveštavanje o nasilju. Ispred Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović, koja je govorila o važnosti rada sa nastavnicima.

tanja podgoricaAutonomni ženski centar je učestvovao na konferenciji “OSVIJETLI. VJERUJ. DJELUJ.”, koju su organizovale “Sigurna ženska kuća” iz Podgorice, “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšiča i NVO “Prima”. Tema konferencije bili su izazovi u primeni evropskih standarda u suzbijanju seksualnog nasilja, kao i promocija prve sveobuhvatne studije o seksualnom nasilju nad ženama i decom u Crnoj Gori. Na panelu o mobilizaciji javnosti u borbi protiv seksualnog nasilja govorila je, između ostalih, i Tanja Ignjatović iz AŽC.

tribina seksualno uznemiravanje na radnom mestu sNa tribini pod nazivom Seksualno uznemiravanje na radnom mestu, organizovanoj na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su učestvovale Marija Lukić, Nada Sekulić i Jelena Riznić sa Filozofskog fakulteta – Odeljenje za sociologiju, kao i Tanja Ignjatović i Dijana Malbaša, predstavnice Autonomnog ženskog centra, bilo je reči o ličnim iskustvima i institucionalnim odgovorima na seksualno uznemiravanje, kao i o rasprostranjenosti ove pojave u obrazovnim institucijama, njenim posledicama i mogućim merama prevencije i zaštite. Neposredni povod za organizaciju tribine bio je tek usvojeni Pravilnik Filozofskog fakulteta o zašiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja.

azc sAutonomni ženski centar, Žene u crnom i Fond za humanitarno pravo apeluju na narodne poslanice, članice Ženske parlamentarne mreže, da glasaju protiv Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica zbog toga što predloženi zakon ne prepoznaje osobe koje su preživele seksualno nasilje u oružanim sukobima kao civilne žrtve rata.

azc sU danu kada počinje rasprava o Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, tzv. „Zakona o nestalim bebama“, Autonomni ženski centar i ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima apeluju na narodne poslanice da pokažu svoju nezavisnost i solidarnost sa majkama nestalih beba i glasaju PROTIV usvajanja ovog zakona.

svetski dan socijalne pravde sO Srbiji kao evropskom lideru po broju siromašnih, povodom 20. februara, svetskog Dana socijalne pravde, govore Danilo Ćurčić iz Inicijative A11 i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

azcU dogovoru sa autorima pesme „Svadba velika“ Radio-televizija Srbije donela je odluku da pesma ostane na takmičenju za ovogodišnju Beoviziju uz izmene teksta na koji je reagovao Autonomni ženski centar tvrdnjom da promoviše nasilje i ubistva žena.

azcZbog promocije nasilja prema ženama, Autonomni ženski centar zahteva hitno povlačenje pesme „Svadba velika“ u izvođenju Bore Dugića i Balkubano iz takmičenja za Beoviziju 2020 i sa svih platformi Radio televizije Srbije gde se pesma promoviše.