azcMi, dole potpisane članice Mreže žene protiv nasilja, smo iznenađene odlukom Državnog veća tužilaca od 17. marta 2023. godine o rang listi kandidata za izbor zamenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Državno veće tužilaca je zamenicu tužioca Gorjanu Mirčić Čaluković, koordinatorku za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koja je na tu poziciju upućena iz osnovnog javnog tužilaštva, rangiralo kao 34. po redu od ukupno 43 kandidata.

azcOsnovni sud u Pirotu je izdao saopštenje u kome je na kraju naveo da se ubistvo Sanje M., koja je iznova i iznova prijavljivala da je bivši nasilni partner proganja, i pored svih preduzetih mera, nije moglo sprečiti. Ovakvo saopštenje Osnovnog suda u Pirotu šalje poražavajuću poruku svih ženama koje preživljavaju različite oblike porodičnog i partnerskog nasilja – da i pored prijave nasilja njihovi životi neće biti spašeni.

InstruktazaAutonomni ženski centar organizuje novi ciklus obuke (instruktaže) za volonterke na SOS telefonu, koji je licencirana usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu i nasilja u porodici.

ECA WordCloudPredstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na vebinaru posvećenom istraživanjima o nasilju prema ženama i deci u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative - SVRI).

AŽC raspisuje konkurs za koordinatorku na 60% radnog vremena na projektu “Snažan odgovor u zaštiti ljudskih prava žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece” u okviru tematskog programa Ljudska prava i demokratija (Evropska komisija) koji traje dve godine (od 1. marta 2023. godine do 28. februara 2025. godine).

dopis nsNa poziv Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, AŽC je dostavio dopis kojim je iskazao žaljenje zbog načina na koji je Ministarstvo pravde odbilo predloge Autonomnog ženskog centra na Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, koji su bili dostavljeni tokom javne rasprave. Ministarstvo pravde je predložilo Narodnoj skupštini zakonska rešenja koja su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji.

azcAutonomnom ženskom centru su dana 16.1.2023. godine dostavljeni odgovori Zaštitnika građana i Višeg javnog tužilaštva u Nišu povodom Apela AŽC za hitnim reagivanjem i preispitivanjem rada PU Niš u slučaju prijavljenog događaja silovanja u Nišu. Iz odgovora Višeg javnog tužilaštva se može videti da krivično delo lažno prijavljivanje nije predmet konkretnog postupka, niti je naloženo podnošenje krivične prijave u pravcu tog krivičnog dela.

pravosudni zakoniU okviru javne rasprave na nacrte pravosudnih zakona, AŽC je dostavio Ministarstvu pravde komentare i predloge za izmene nacrta Zakona o uredjenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tuzilastvu.

azcAutonomni ženski centar je uputio žalbu Savetu za štampu protiv medijskih portala Mondo, Alo, Dnevno, Novosti, Luftika, Niške vesti, Telegraf, Nova, Informer i Pink zbog izveštavanja o slučaju prijavljenog slučaja silovanja u Nišu.

azcPovodom saopštenja PU Niš u kome je navedeno da je „u razgovoru pre poligrafskog ispitivanja dvadesetdevetogodišnja devojka priznala policiji da je lažno optužila dvadesetdevetogodišnjeg muškarca za silovanje, kao i mesta gde je navodno silovana“ Autonomni ženski centar apeluje na Zaštitnika građana da preispita rad PU Niš i način na koji su uzimane izjave od dvadesetdevetogodišnje devojke kada joj je predočeno da će biti podvrgnuta poligrafskom ispitivanju. Takođe apelujemo na Više javno tužilaštvo u Nišu da, kao nadležni predistražni organ, obavesti javnost o tome u kom pravcu je vođen postupak i šta je od dokaza izvedeno, te da nastavi rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja kako bi tužilaštvo donelo odluku o tome da li ima osnova za pokretanje istražnog postupka ili nema.