mdn2 sKonkurs su zajedno sproveli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji i Francuskim institutom u Srbiji. Komisija je donela odluku da se nagradi svih 117 pristiglih radova „za doprinos prevenciji rodnih stereotipa i svih oblika rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije“, a jedna od nagrada su i „Mogu da neću“ nalepnice.

covid 19 na balkanu vds sBeograd, 26 - 27. novembar 2020. Godišnja međunarodna konferencija Viktimološkog društva Srbije ove godine će biti organizovana online, 26. i 27. novembra 2020. godine, pod nazivom COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava. Konferencija ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja vezanih za uticaj COVID-19 na obrasce viktimizacije, prava i podršku žrtvama u zemljama Balkana.

debata rodna ravnopravnost sBeograd, 25. novembar 2020. Povodom 25. novembra, svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa feminističkim kulturnim centrom BeFem, organizuje debatu Internet je za sve?! Nasilje, mizoginija, seksizam i mogući otpori, kojom započinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

preugovor 17 11 20 onlineBeograd, 17. novembar 2020. Koalicija prEUgovor predstavlja najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u pogledu političkih kriterijuma i sprovođenja politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

besplatne usluge tokom pandemije sAutonomni ženski centar izradio je bazu besplatnih usluga za žene sa iskustvom nasilja i druge građanke i građane tokom vanrednog stanja koja obuhvata različite vidove podrške i informacija.

230 ženskih nevladinih organizacija sa područja Zapadnog Balkana uputilo pismo UN agencijama i apelovalo da u realizaciji svojih aktivnosti uvažavaju ekspertizu i posvećenost ženskih organizacija, kao i da uvećaju fondove namenjene za podršku i zaštitu ženskim nevladinim organizacijama.

saznanja nastavnika sNasilje u emotivnim vezama srednjoškolaca, posebno digitalno seksualno nasilje, nije tema koja je u potpunosti bliska nastavnicima i nastavnicama u srednjim školama. Ova tema uglavnom nije deo profesionalnih razgovora među nastavnicima, a o njoj se retko razgovara i sa roditeljima učenika. Ipak, nastavnici su izuzetno zainteresovani da se bliže upoznaju sa uzrocima i posledicama digitalnog nasilja u partnerskim vezama mladih ljudi, tj svojih učenika.

okrugli sto 8 10 2020 sZaštitnik građana i Autonomni ženski centar su, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli dubinsko istraživanje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda, koje je javno predstavljeno na Okruglom stolu održanom dana 8. oktobra 2020.g. u Beogradu. Istraživanje, kojim je analizirano postupanje nadležnih organa u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici, predstavlja prvo takve vrste i sprovedeno je na osnovu dostavljene evidencije organa starateljstva, kopija zapisnika sa Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i individualnih planova zaštite i podrške žrtvama nasilja, sačinjenih na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju tokom maja 2018.g.

mdn sensa sOvogodišnje priznanje CHANGE za aktivizam i doprinos zajednici magazina Sensa dodeljeno je kampanji „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje“ Autonomnog ženskog centra. Nagradu je ispred kampanje primila Jovana Markulić, vršnjačka edukatorka i SOS konsultankinja, koja je tom prilikom izjavila da smo ponosne na ovo priznanje i da se zahvaljujemo ekipi magazina Sensa na prepoznavanju našeg rada na promeni patrijarhalnih obrazaca.

money for woman rights sFondacija Kvinna till Kvinna (Kvinna till Kvinna) će 10. septembra 2020. godine u 10:00 organizovati predstavljanje publikacije „Gde je novac za ženska prava? Trendovi finansiranja na Zapadnom Balkanu“ u Srbiji. Događaj će biti održan online, preko platforme Zoom, i biće otvoren za javnost.