Standardi postupanja policije u slučajevima nasilja u porodici

Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190,  dobre_prakse@azc.org.rs

Ciljevi programa obuke:

Razmena iskustava između predstavnika/ca policije, razmena dobrih praksi u postupanju policije, sticanje znanja za prepoznavanje i razumevanje nasilja u porodici i veština za postupanje.

Sadržina programa obuke:

  • Prepoznavanje nasilja prema članovima porodice i procesuiranje slučajeva
  • Mere prevencije i zaštite u oblasti nasilja u porodici
  • Prezentacija dobre prakse u Lazarevcu
  • Prezentacija modela rada u Kragujevcu

Predavači/ce:

  • Slavica Radovanović, glavna policijska savetnica, Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, MUP
  • Želimir Kulundžić, policijski službenik zadužen za nasilje u porodici, PS Lazarevac, MUP RS
  • Radivoje Dašić, komandir Policijske ispostave Kregujevac, MUP RS
  • Milena Bošković Vilotić, dilpomirana pravnica, Autonomni ženski centar

Trajanje seminara: 1 radni dan

Optimalni broj učesnika po seminaru je: 20–25 učesnica/ka.

Svi/e učesnici/e seminara dobijaju radne i edukativne materijale (lični primerak) i potvrdu o učešću na seminaru.