Autonomni ženski centar radi zahvaljući podršci mnogih donatora, ženskih grupa i organizacija.
Zahvaljujemo se svima njima što veruju u naš rad.

OD 1993. GODINE DO DANAS Autonomni Ženski Centar SU POMAGALI SLEDEĆI DONATORI: