petak, septembar 18, 2020
Još jedna aktivnost Autonomnog ženskog centra. Feminističke sveske 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 stavljene su kompletno a možete pogledati i sadržaje prethodnih brojeva.
korice f1
feminističke sveske 1
[ pogledajte sadržaj ]
korice f2
feminističke sveske 2
[ pogledajte sadržaj ]
fem sveske 3 i 4
feminističke sveske 3 i 4
[pogledajte sadržaj]
fem sveske 5 i 6
feminističke sveske 5 i 6
[celokupno izdanje]
fem sveske 7 i 8
feminističke sveske 7 i 8
[celokupno izdanje]
fem sveske 9 i 10
feminističke sveske 9 i 10
[celokupno izdanje]
fem sveske 11 i 12
feminističke sveske 11 i 12
[celokupno izdanje]

Info

Na ovoj stranici se nalaze linkovi ka tekstovima koji su objavljeni/ publikovani u okviru Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Možete ih čitati online ili skinuti (download) kompletne tekstove kao PDF fajlove.

Napomena

Autonomni ženski centar ne dozvoljava korišćenje publikacija ili tekstova iz publikacija u komercijalne svrhe. Svi drugi oblici upotrebe tekstova zahtevaju navođenje izvora.