Još jedna aktivnost Autonomnog ženskog centra. Feminističke sveske 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 stavljene su kompletno a možete pogledati i sadržaje prethodnih brojeva.

korice f1
feminističke sveske 1
[ pogledajte sadržaj ]
korice f2
feminističke sveske 2
[ pogledajte sadržaj ]
fem sveske 3 i 4
feminističke sveske 3 i 4
[pogledajte sadržaj]
fem sveske 5 i 6
feminističke sveske 5 i 6
[celokupno izdanje]
fem sveske 7 i 8
feminističke sveske 7 i 8
[celokupno izdanje]
fem sveske 9 i 10
feminističke sveske 9 i 10
[celokupno izdanje]
fem sveske 11 i 12
feminističke sveske 11 i 12
[celokupno izdanje]