utorak, decembar 11, 2018

O KONVENCIJI

IZVEŠTAVANJE  ŽENSKIH NVO / WOMEN NGOs REPORTING

2016.

Izveštaj Autonomnog ženskog centra na odgovor Republike Srbije o tačkama koje je CEDAW Komitet prepoznao kao mesta posebne zabrinutosti:

2013.

2007.

IZVEŠTAVANJE  VLADE  RS / GOVERNMENT OF SERBIA REPORTING

2016.

Nakon Zaključnih komentara na drugi i treći periodični izveštaj u kojima je CEDAW Komitet prepoznao mesta posebne zabrinutosti, Republika Srbija je dostavila svoj odgovor na ove tačke:

2013.

2007.