preugovor alarm report may 2024 sNovi izveštaj koalicije prEUgovor obuhvata period od novembra 2023. do aprila 2024. godine. Obeležili su ga vanredni parlamentarni i lokalni izbori, sa Vladom koj je sve vreme bila u tehničkom mandatu, što je skoro uobičajeno stanje, imajući u vidu da su u prethodnih pet godina parlamentarni izbori u Srbiji održani tri puta.

brza reakcijaKoalicija prEUgovor reaguje na sadržaj ekspozea premijera Miloša Vučevića od 1. maja 2024. godine i nudi preporuke u odabranim ključnim oblastima koje redovno prati u okviru evrointegracija Srbije.

azcAutonomni ženski centar dostavio je informaciju nadležnom ministarstvu i strukovnim organima u socijalnoj zaštiti kao i svim centrima za socijalni rad o problematičnoj promociji koncepta „ravnopravno roditeljstvo“, kao i srodnih koncepata „otuđenje od roditelja“ i „visokokonfliktni razvod“ kroz konferencije, stručne skupove i edukacije za stručne radnike/ce u centrima za socijalni rad, a povodom informacija iz Slovenije.

izvestaj o klasteru 1 sIzveštajni period – od maja do oktobra 2023. godine – Srbija je provela u svojevrsnom vanrednom stanju. Dva masovna ubistva među maloletnicima i mladim ljudima početkom maja traumatizovala su srpsko društvo i podstakla Vladu na niz reaktivnih mera koje su skrajnule planirane reformske aktivnosti. Ovi tragični događaji ogolili su sistemske propuste u zemlji, predočili najstrašnije posledice negovanja kulture verbalnog i fizičkog nasilja u javnom prostoru, pokrenuli masovne građanske proteste i zahteve za odgovornost, na koje se vlast delom oglušila a delom obrušila. Kraj oktobra, pak, označio je i godišnjicu rada Vlade, koja je potom ušla u tehnički mandat raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora za 17. decembar 2023.

EU flags sIzveštaj Evropske komisije o Srbiji objavljen je 8. novembra kao deo šireg paketa proširenja Evropske unije, koji sada obuhvata ukupno deset država. Koalicija prEUgovor izdvaja i komentariše njegove ključne nalaze u oblastima koje redovno prati. Izveštaj pokazuje da je za devet godina Srbija tek neznatno povećala nivo spremnosti za članstvo u EU i uporno stoji na sredini reformskog puta. U kritičnim oblastima iz poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, borba protiv korupcije, sloboda izražavanja, borba protiv organizovanog kriminala) dobila je ocenu 2 od 5, što je isto kao i prethodne godine.

kojim tempom napredujemoZa devet godina Srbija je tek neznatno povećala nivo spremnosti za članstvo u Evropskoj uniji i uporno stoji na sredini reformskog puta. U kritičnim oblastima iz poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, borba protiv korupcije, sloboda izražavanja, borba protiv organizovanog kriminala) dobila je nepromenjenu ocenu 2 od 5.

tragedija u osnovnoj skoliŠest je meseci prošlo od događaja bez presedana, koji su se desili 3. i 4. maja 2023. godine, kada su izvršena dva masovna ubistva – jedno u Oglednoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u centralnoj beogradskoj opštini Vračar, a drugo u selima Dubona i Malo Orašje (u opštinama Mladenovac i Smederevo). Ubijeno je devet učenika i čuvar škole "Ribnikar", a ranjeno pet učenika i nastavnica, a samo dan kasnije (u noći između 4. i 5. maja) ubijeno je osam mladih ljudi i ranjeno još četrnaestoro. Da li su dobijeni odgovori, utvrđena pojedinačna i sistemska odgovornost i preduzete sistemske mere?

Dunja MijatovicKomesarka Saveta Evrope za ljudska prava, Dunja Mijatović, izdala je Izveštaj nakon njene posete Srbiji 13-17. marta 2023. godine sa preporukama koje fokusiraju tranzicionu pravdu, slobodu izražavanja i udruživanja, kao i prava žena i rodnu ravnopravnost. Uz priznanja za jačanje legislative i okvira javnih politika za rodnu ravnopravnost u prethodnom periodu, pozvala je na udvostručene napore u borbi sa upornim rodnim diskriminatornim stereotipima koji doprinose ponavljanju rodno zasnovanog nasilja.

Deset ženskih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koje se bave pružanjem podrške ženama koje su preživele nasilje, uputilo je pismo podrške profesoru Robertu Geffneru – američkom kliničkom psihologu, sa 40 godina iskustva u oblasti porodičnog nasilja, traume i psihičkog i seksualnog zlostavljanja dece.

grevio hr sNajnovija potvrda neprihvatljivosti i štetnih posledica upotrebe koncepta „otuđenje od roditelja” dolazi od GREVIO ekspertske grupe (koja prati primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 2013. godine), u proceni koju je dobila Republika Hrvatska (6. septembra 2023. godine).

Autonomni ženski centar predao je 8. avgusta 2023. godine komentare na Nacrt zakona o dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, ističući da je sporno to što se ne zna ko su bili članovi radne grupe za izradu izmena i dopuna (pre svega da li je u njoj bilo predstavnika drugih relevantnih ministarstava, stručnjaka i udruženja građana koji se bave zaštitom prava deteta), kao i to da izmene krše prava deteta.