satanak poverenicaNa predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti održan je sastanak sa predstavnicama i saradnicama Autonomnog ženskog centra na kojem je razgovarano o predstojećim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u vezi sa njegovim usaglašavanjem sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Na sastanku je dogovorena buduća redovna razmena informacija sa obe strane o predlozima za izmene i dopune zakona koji su od interesa za prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti.

UN Specijalna izvestacicaNa poziv UN Specijalne izveštačice za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica za dostavljanje priloga o slučajevima poveravanja dece, nasilja protiv žena i nasilja protiv dece, Autonomni ženski centar je pripremio prilog o kvazinaučnom konceptu “otuđenje od roditelja” i njegovoj upotrebi u edukacijama stručnjaka, u praksi socijalne i dečje zaštite, kao i u sudskoj praksi u Srbiji.

alarm klaster 1 sIzveštajni period - od maja do oktobra 2022. godine - Srbija je provela s Vladom u tehničkom mandatu. Na formiranje vlasti koja treba da dela kao motor evropskih integracija čekalo se do krajnjeg roka, iako je parlamentarna većina bila jasna, a okolnosti u svetu i zemlji zahtevale su odlučno delanje. Većina reformskih aktivnosti u klasteru 1 zbog toga je stavljena na čekanje, počev od izrade i usvajanja propisa. Srbija je još daleko od postizanja vidljivih rezultata u oblastima koje prati koalicija prEUgovor.

Ženske organizacije civilnog društva traže da se organizuje nova, posebna sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije. One ističu da je javno obrazovanje interes celog društva i zbog toga gruba zloupotreba ovlašćenja, kao i nauke i struke, u vezi sa izmenom sadržaja udžbenika biologije za osmi razred osnovne škole ne može da zavisi od odluke ministra, niti od inicijative crkve u sekularnoj državi.

Nekoliko ženskih organizacija zahtevalo je od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) da im se dostavi i javno objavi mišljenje Radne grupe koja je formirana na zahtev Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja radi utvrđivanja navodnih nedostataka uždebnika biologije za osmi razred osnovne škole i obrazloženje koje je dostavljeno izdavačkim kućama Klet, Zavod za udžbenike, Eduka, Data status, Gerundijum, Vulkan izdavaštvo i Novi Logos, koje ih obavezuje da ZUOV-u dostave ispravljene rukopise udžbenika.

saopstenje udzbenici biologije sAutonomni ženski centar, kao organizacija, i mnoge njegove članice pojedinačno, podržale su Saopštenje za javnost povodom odluke ministarstva obrazovanja o “spornim” udžbenicima biologije. Nadamo se odgovoru nadležnih, kao i da će javnost saznati šta su argumenti radne grupe pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koja je podržala izmene sadržaja u već odobrenim udžbenicima biologije za osmi razred osnovne škole, uprkos izjašnjenju biološke naučne zajednice o adekvatnosti njihovog sadržaja.

azcPo običaju, tokom leta otvaraju se javne rasprave o važnim zakonima i strateškim dokumentima, te nas je i Ministartsvo omladine i sporta „zaposlilo“ komentarisanjem novog Predloga strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2023. do 2030. godine. Autonomni ženski centra je podneo 19 predloga za izmene i dopune ciljeva i mera, najveći broj u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava i jedan broj u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trećina predloga je prihvaćena (12 od 19), a samo jedan je odbijen.

pol i srodnicki odnosiZaustavljen je rast prijava događaja nasilja u porodici, a došlo je i do smanjenja broja događaja u kojima je policija procenila rizik. Broj policijskih naređenja bio je sasvim sličan broju iz prethodne godine, ali je registrovano znatno smanjenje izricanja obe hitne mere i znatno manje mera privremenog udaljenja, verovatno kao posledica manjeg broja procena rizičnih događaja.

tribineU okviru obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar je organizovao tri tribine pod nazivom „Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika (od smrtnog ishoda)“.

1Potreba za unapređenjem odredaba Krivičnog zakonika uočena je, ne samo od strane organizacija civilnog društva, već i Vlade Republike Srbije. Idući u susret ovim promenama, koje se očekuju do kraja 2022. godine, tri članice koalicije prEUgovor, Autonomni ženski centar, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Transparentnost Srbija, pripremile su predloge izmena i dopuna – svaka iz svoje oblasti rada (krivična dela protiv polne slobode, krivična dela protiv čovečnosti i krivična dela sa elementom korupcije).

2 preugovorIzveštajni period, od novembra 2021. do aprila 2022, obeležili su referendum o promeni Ustava i opšti izbori sa pratećim kampanjama i nizom propisa koji su ponovo menjani u poslednji čas. Zbog nedostatka pravog dijaloga u institucijama i medijima građani su pred kraj 2021. godine širom Srbije masovno izašli na ulice. Značajan početni korak ka jačanju nezavisnosti pravosuđa napravljen je promenom Ustava, iako prostor za uticaj politike na ovu granu vlasti nije sasvim eliminisan.