Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine.
Rad Autonomnog ženskog centra je zasnovan na feminističkim principima i teoriji.

Verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđujemo specijalističku podršku ženama i podstičemo individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva.