PW 1 sPredstavnice Autonomnog ženskog centra, zajedno sa timom vršnjačkih edukatorki, učestvovale su na 16. Pitchwise festivalu u Sarajevu, od 9. do 12. septembra 2021. godine, u organizaciji Fondacije CURE. U okviru festivala, govorile smo i na panelu „Mogu da neću“, koji je okupio vršnjačke edukatorke iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su podelile svoja iskustva rada sa mladim ljudima na prevenciji nasilja prema ženama.

festival mentalnog zdravljaNa onlajn konferenciji pod naslovom „Ka društvu bez seksualnog zlostavljanja – aktuelno stanje i rešenja“, koju su organizovali Institut za javno zdravlje Vojvodine, Društvo psihologa Srbije - podružnica za Južnobački okrug i Pokrajinskim zaštitnikom građana, govorilo je oko 20 izlagačica/ča iz akademske zajednice, stručnjakinja i aktivistkinja iz različitih civilnih i privatnih organizacija, kao i iz medija, na plenarnoj i četiri tematske sesije. Na konferenciji je učestvovala i predstavnica AŽC.

krov nad glavom azcZbog nemogućnosti da obezbede alternativni smeštaj i kvalitetan život za sebe i svoju decu, žene u nepovoljnoj finansijsko-stambenoj situaciji su u većem riziku da: postanu žrtve nasilja, budu prinuđene da prikrivaju nasilje koje su preživele, odlažu prijavljivanje nasilja institucijama ili ako odluče da prijave nasilnika rizikuju da ostanu bez krova nad glavom i postanu beskućnice.

azc sPovodom izrade akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (2020 -2025), AŽC je uputio radnoj grupi koju je formiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predlog aktivnosti za primenu mera definisanih posebnim strateškim ciljem: Obezbeđena efikasna i delotvorna zaštita žrtava i uspostavljene dostupne i adekvatne opšte i specijalizovane usluge podrške žrtvama nasilja.

protokol psihosocijalne konsultacije online sAutonomni ženski centar je u partnerstvu za Kosovskom ženskom mrežom izradio Protokol za pružanje individualnih konsultacija ženama koje su preživele nasilje putem online platformi. S obzirom na to da je epidemiološka kriza na globalnom i regionalnom planu dovela do porasta nasilja prema ženama, ali i prepreka u pristupu direktnim uslugama podrške, poslednjih godinu dana sprovodile smo projekat čije su osnovne aktivnosti bile usmerene na to da se omogući pristup uslugama podrške tokom ovih izmenjenih društvenih okolnosti.

U kontekstu aktuelnog Generation Equality Forum-a (GEF) koji okuplja vlade, korporacije i kreatore promena iz celog sveta u cilju predstavljanja politika i najave investicija usmerenih na unapređenje jednakosti, liderstva i prilika za žene i devojke širom sveta, 145 ženskih nevladinih organizacija (do sada) potpisalo je preporuke za unapređenje politika i praksi finansiranja ženskih nevladinih organizacija i pokreta.

infografik 2020Po deveti put, Autonomni ženski centar predstavlja izveštaj o nezavisnom praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji za period januar – decembar 2020. godine, koji sadrži i komparativne podatke sa prethodnom godinom. Još uvek nema objedinjenih, javno dostupnih, službenih izveštaja o primeni zakona, a nedostatak centralne elektronske evidencije o primeni zakona otežava njegovo sveobuhvatno praćenje i uslovljava nesaglasne i neuporedive podatke koji potiču iz različitih izvora. Deveti nezavisni izveštaj pripremila je Tanja Ignjatović.

ada azcAutonomni ženski centar u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje, raspisuje konkurs za dodelu jednokratnih grantova za najviše 9 organizacija, članica Mreže Žene protiv nasilja, za sprovođenje aktivnosti u oblasti praćenja rada institucija i zagovaranja unapređenja sekundarne legislative, koja se odnosi na usluge za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje, u trajanju od 1. septembra 2021. godine do 1. juna 2022. godine.

masa promocijaU utorak, 22. juna, MASA – Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, organizovala je javnu promociju Studije o praksama za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja na fakultetima u Srbiji, na kojoj je učestvovala i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović.

akcija trg republike beogradPovodom 19. juna, Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u oružanim sukobima, Autonomni ženski centar učestvovao je u brojnim aktivnostima koje su za cilj imale podizanje svesti o položaju žrtava seksualnog nasilja u ratovima i negovanje politika sećanja, solidarnosti i odgovornosti.