alarm sKoalicija prEUgovor predstavila je najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Nalazi u prEUgovor Alarmu ukazuju na to da Srbija ne čini dovoljno da postigne dobre rezultate u ključnim oblastima. Nedostatak dijaloga u demokratskim institucijama, pre svega u Narodnoj skupštini, ali i medijima i društvu dovodi u pitanje smisao reformskih napora. Stoga glavno pitanje koje se postavlja na ovom događaju jeste šta treba uraditi ako se želi suštinski unaprediti vladavina prava, posebno uzevši u obzir nedostatak efekata dosadašnjih reformi o kojima prEUgovor izveštava.

analiza presuda 2017 sAnaliza osuđujućih presuda prema Zakonu o javnom redu i miru za prekršajno delo prostitucija za 2017. godinu ukazuje na nastavak trenda započetog 2016. godine prema kome se daleko više prekršajno gone i osuđuju osobe u prostituciji, u odnosu na one koji koriste usluge prostitucije.

pesma m luis s„Ja verujem u sebe! Ja mogu! Ja sam posebna! Ja sam hrabra! ...“ Ovo su uvodne reči u pesmu „Molim se za tebe“, umetnice Maje Louis, posvećene ženama sa iskustvom nasilja.

prEUgovor sKoalicija prEUgovor predstavlja najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Predstavljanje izveštaja planirano je za 24. oktobar 2019. godine, s početkom u 11 časova u Medija centru (Terazije 3) u Beogradu.

za evropu bez prostitucije sU periodu od 14.10. do 17.10.2019. godine u Briselu je održana nedelja akcije protiv seksualne eksploatacije (WomenObject! Week of Action to End Sexual Exploatation)  u organizaciji Evropskog ženskog lobija. U okviru ove nedelje održani su interni sastanci radnih grupa EŽL – Opservatorije protiv nasilja prema ženama i radne grupe o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (SRHR) i seksualnoj eksploataciji, kao i javni događaj u evropskom parlamentu na kome je data reč ženama koje su izašle iz prostitucije, kao i aktivistima/kinjama koalicije Brussels’ Call i zastupnicima/cama u evropskom parlamentu koji se bore protiv prostitucije.

nova strategija prevencije i zastite od diskriminacije sNa poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je započelo proces pripreme Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2020-2025. godine, Autonomni ženski centar je poslao svoje predloge.

1987 05 Mimica sSOS Telefon je trebao započeti s radom u utorak, 10. listopada 1989.  Dugo smo se pripremale i jedva smo čekale taj dan. Bio je oblačno i vani je već bio mrak, nešto prije 18 sati, kad je dežurstvo zvanično trebalo da počne oko osam ili deset nas se okupilo ispred prostorije. Malo smo nervozne ušle. Bio je mrak i trebalo je upaliti svjetlo.  Ali svjetlo se nije upalilo.

zajedno sU okviru nedavno započetog regionalnog projekta prevencije kojim koordinira Autonomni ženski centar, održani su prvi sastanak partnerskih organizacija sa ciljem planiranja zajedničkih aktivnosti koje će se realizovati do jula 2021. godine, kao i trening za podizanje kapaciteta na temu digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, u periodu od 7. do 11.10.2019. godine.

opens edukacijaAutonomni ženski centar, u saradnji sa OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019, održao je dva akreditovana  seminara o nasilju u porodici – odgovornostima obrazovno-vaspitnih ustanova, 28-29. septembra i 5-6. oktobra 2019. godine.

ne diskriminiraj sMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je u februaru 2019. godine bez javne rasprave poslalo u Narodnu skupštinu Predlog izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, nakon reagovanja Koalicije protiv diskriminacije i organizacije koje su podržale zahtev za povlačenje Predloga (među kojima je bio i Autonomni ženski centar), ipak je moralo otvoriti javnu raspravu o Nacrtu. Time je sprečeno očigledno kršenje odredbi Zakona o planskom sistemu Republike Srbije od strane nadležnog ministra/ministarstva.