azcAutonomni ženski centar se Otvorenim pismom obraća i Republičkom javnom tužilaštvu sa zahtevom da, u skladu sa svojim nadležnostima da nadzire rad svih javnih tužilaštava, ispita odgovornost javnog tužioca i zamenika Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu u vezi ubistva i samoubistva koje se dana 4. oktobra 2022.g. desilo u Vršcu.

azcPovodom najave konferencije za štampu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, o ubistvu i samoubistvu koje se dana 4. oktobra 2022.g. desilo u Vršcu, Autonomni ženski centar upućuje Otvoreno pismo i apeluje da tom prilikom javnost dobije odgovore na pitanja za koja smatramo da su od presudnog značaja za sagledavanje postupanja CSR u Vršcu.

saopstenje udzbenici biologije sAutonomni ženski centar, kao organizacija, i mnoge njegove članice pojedinačno, podržale su Saopštenje za javnost povodom odluke ministarstva obrazovanja o “spornim” udžbenicima biologije. Nadamo se odgovoru nadležnih, kao i da će javnost saznati šta su argumenti radne grupe pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koja je podržala izmene sadržaja u već odobrenim udžbenicima biologije za osmi razred osnovne škole, uprkos izjašnjenju biološke naučne zajednice o adekvatnosti njihovog sadržaja.

azcAutonomni ženski centar najoštrije osuđuje objavljivanje intervjua sa višestrukim osuđivanim silovateljem Igorom Miloševićem u dnevnom listu „Informer“ i na njihovom YouTube kanalu.

azcAutonomni ženski centar je na inicijativu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti krajem juna 2022. godine podneo predlog da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) poveća broj oralnih kontraceptivnih sredstava na A listi (koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja), što je u skladu sa preporukama CEDAW Komiteta Republici Srbiji iz 2019. godine. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je početkom septembra podnela inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ostaje da sačekamo reakciju RFZO.

berlin sŠvedska Fondacija Kvinna till Kvinna, koja pruža finansijsku podršku za aktivnosti Autonomnog ženskog centra, organizovala je nedelju aktivnosti susreta i zagovaranja za ženska prava u Berlinu, na kojoj su učestvovale ženske organizacije iz šest država regiona Zapadnog Balkana, uključujući i Autonomni ženski centar.

azcNa teritoriji Beograda je u nedelju uveče ubijena još jedna mlada žena, majka dvoje maloletne dece. To je šesti slučaj femicida na teritoriji Grada Beograda u 2022. godini, a treći na teritoriji opštine Zemun, i to samo u poslednja tri meseca ove godine. Iako mediji izveštavaju da su komšije viđale sada pokojnu S.S. kako stalno nosi tamne naočare i maramu, za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je bilo ko prijavio sumnju na nasilje u porodici.

azcPo običaju, tokom leta otvaraju se javne rasprave o važnim zakonima i strateškim dokumentima, te nas je i Ministartsvo omladine i sporta „zaposlilo“ komentarisanjem novog Predloga strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2023. do 2030. godine. Autonomni ženski centra je podneo 19 predloga za izmene i dopune ciljeva i mera, najveći broj u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava i jedan broj u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trećina predloga je prihvaćena (12 od 19), a samo jedan je odbijen.

Tokom Škole ljudskih prava za mlade koju je krajem avgusta organizovao Pokrajinski zaštitnik građana, kao predavačice bile su i vršnjačke edukatorke Autonomnog ženskog centra, Fatma Gološ i Emra Sadiković.

infografika sos telefon sPodaci pokazuju da se žene s iskustvom nasilja i dalje češće obraćaju SOS telefonima ženskih nevladinih organizacija nego nacionalnom SOS telefonu. Istovremeno, osnivanje nacionalnog SOS telefona (u javnom sektoru, pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine) znatno je umanjilo budžetsko finansiranje istovrsnih usluga ženskih nevladinih organizacija.