Beograd, 5-15. decembar 2023. U saradnji sa organizacijama iz Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi u Srbiji Autonomni ženski centar sproveo je kampanju na društvenim mrežama čiji je slogan #propusteneprilike. Cilj kampanje bio je da se ukaže na to šta su sve prethodna Vlada i Narodna skupština mogle, a nisu uradile, kako bi se osigurala bolja podrška i zaštita ženama sa iskustvom nasilja, ali i deci svedocima nasilja. Ženske organizacije su pozvale dolazeću Vladu i nove poslanice i poslanike da obezbede dovoljne resurse, odgovarajuće zakon i politike za podršku i zaštitu žena i dece od nasilja, na koju one/ona imaju pravo u skladu sa međunarodnim standardima koje je Srbija preuzela.

U kratkim video prilozima istaklnuto je šest važnih tema koje predstavljaju #propusteneprilike:

Kampanja je u kratkom vremenu na kanalima AŽC (FB i Twitter) došla do 200.000 ljudi. Video prilozi su imali više od 230.000 pregleda, a ljudi su se angažovali oko videa više od 6.000 puta (ljakovi, deljenja, komentari…). Kampanju je podržala švedka fondacija Kvinna till Kvinna. Ostaje da se vidi da li će nove vlasti preduzeti bilo koju od predloženih mera kako bi obezbedile bolju podršku i zaštitu od nasilja ženama i deci.