azcAutonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta ''Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje” koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

azcAutonomni ženski centar i Žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja organizuju uličnu akciju, u crnini i ćutanju, 18. maja 2022. od 14h do 15h, na početku Knez Mihajlove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara), pod imenom „Nijedna žena manje“. Pozivamo vas da nam se pridružite.

azcDanas su mediji izvestili o ubistvu dve žene, od kojih se jedna prethodno obraćala nadležnim institucijama za pomoć. U Srbiji je od početka godine ubijeno trinaest žena, od čega osam u porodično-partnerskom kontekstu. Ne smemo dozvoliti da se svest o ovom problemu svede na brojku i jednu više koju ćemo dodati u niz. Ubijene žene su nečije majke, sestre, bake, tetke. Ključno pitanje koje treba postaviti je da li u Srbiji postoje mehanizmi i mere koje mogu da zaustave ovaj niz?

Mi, dole potpisane organizacije civilnog društva, smatramo poražavajućim da petu godinu za redom sredstva prikupljena kršenjem osnovnih prava žrtava putem primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja nisu dodeljena ni jednom projektu koji ima za cilj pružanje pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela i besplatne pravne pomoći.

sistemsko obrazovanje odlozeno do daljeg 2022Obrazovanje o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i pravima nije sistemski rešeno, pokazuje najnovija studija Autonomnog ženskog centra “Sistemsko obrazovanje odloženo do daljeg”, koja analizira koliko Republika Srbija poštuje međunarodne standarde, domaće zakone i politiku u vezi s obrazovanjem dece i mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u okvirima formalnog obrazovnog sistema.

Autonomni ženski centar obaveštava javnost da je, povodom sve češćih medijskih nastupa Mihaila Maksimovića, uputio otvoreno pismo Republičkom javnom tužilaštvu da ispita postojanje osnova sumnje za pokretanje postupaka po članu 184. Krivičnog zakonika Republike Srbije Posredovanje u vršenju prostitucije protiv medija koji reklamiraju prostituciju, a s obzirom na to da je prema pomenutom članu Krivičnog zakonika zabranjeno i propagiranje ili reklamiranje prostitucije putem sredstava javnog informisanja.

femix panel sPrvog dana Femix Festa, 15.4.2022. u KC Gradu, predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović, učestvovala je u panel diskusiji „I šta ćemo sad? Seksualno uznemiravanje u kulturi, obrazovanju i nauci“ u okviru koje je razgovarano o seksualnom nasilju nad devojčicama i ženama i mogućim doprinosima daljoj borbi na eliminaciji ovog problema.

Autonomni ženski centar se Otvorenim pismom obratio Republičkom javnom tužilaštvu sa molbom za ispitivanje postojanja osnova za pokretanje postupaka po članu 184. Krivičnog zakonika Republike Srbije - Posredovanje u vršenju prostitucije protiv medija koji reklamiraju prostituciju.

silovanje je zlocinAutonomni ženski centar je pripremio treće, dopunjeno i izmenjeno izdanje Priručnika za žene koje su preživele seksualno nasilje, za sve one koje/koji im mogu biti podrška, ali i za sve druge žene – SILOVANJE JE ZLOČIN. Iskustvo nam govori da postoji rizik da sve žene dožive seksualno nasilje (da sve odrastamo sa saznanjem da takvo nasilje može da nam se desi). Iz tog razloga uverene smo u to da informacije u ovom priručniku mogu biti korisne za sve žene.

uticaj digitalnog nasilja na mlade sU okviru diskusije povodom izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodina 2022-2025, a na inicijativu Evropskog omladinskog centra Vojvodine, AŽC je poslao svoje komentare iz oblasti digitalnog nasilja prema i među mladima.