azcŽene u crnom i Autonomni ženski centar organizuju protest Stop zabrani abortusa u SAD-a, u utorak, 05. jula 2022. godine od 14:00h do 14:30h, ispred Ruskog cara, u Knez Mihailovoj ulici.

MDN cover za videoU društvu u kome seksualno obrazovanje ne postoji, mlade devojke (pa i momci) o promenama u sopstvenom telu, seksualnosti, partnerskim relacijama, seksu i nasilju u vezama često uče samostalno ili u društvu vršnjakinja, putem interneta i časopisa. Informacija ima mnogo, a lažnih informacija, čini se, još više. U vrtlogu TikTok videa, Instagram postova i pornografskih sajtova koji, neretko, učvršćuju rigidne rodne uloge, nameću nedostižne standarde lepote i standarde partnerskih i seksualnih odnosa kroz koje se normalizuju nasilni obrasci, devojke su često prepuštene same sebi da otkriju šta je istina, a šta laž, šta je toksično, a šta ne.

U cilju unapređenja dostupnosti i podizanja kvaliteta usluga socijalne zaštite namenjenih ženama koje su preživele nasilje na Zapadnom Balkanu, neformalna mreža organizacija za ženska prava pripremila je zagovarački dokument sa preporukama.

pol i srodnicki odnosiZaustavljen je rast prijava događaja nasilja u porodici, a došlo je i do smanjenja broja događaja u kojima je policija procenila rizik. Broj policijskih naređenja bio je sasvim sličan broju iz prethodne godine, ali je registrovano znatno smanjenje izricanja obe hitne mere i znatno manje mera privremenog udaljenja, verovatno kao posledica manjeg broja procena rizičnih događaja.

U okviru digitalne konferencije „Feministički mir na Zapadnom Balkanu: Alternativni narativi i rešenja u svetu koji se menja“ održane 14-15. juna 2022. godine u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, izlaganja su imale i dve predstavnice Autonomnog ženskog centra.

azc sPovodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije uspostavile 2015. godine, Žene u crnom i Autonomni ženski centar organizovaće uz podršku Ženska romska mreža Banata 17. juna 2022. od 13h do 14h, na Trgu Republike u Beogradu stajanje u crnini i ćutanju.

azcAutonomni ženski centar sve češće prima obaveštenja i molbe od građana i građanki da neko reaguje na scene teškog psihološkog, fizičkog i seksualnog nasilja koje preživljavaju učesnice Zadruge, a koje ima prilike da vidi milionska publika. Građani i građanke su uznemireni i uplašeni, ne samo za konkretne žene čijoj izloženosti nasilju svedočimo, već takođe i za sebe same, jer se pitaju da li postoje zakoni koji mogu sankcionisati nasilnike i one koji nasilje omogućavaju.

ja biram podrskuTek nešto više od polovine mladih ispitanika u Srbiji (52,3%) izražava potpuno neslaganje sa tvrdnjom da jedan šamar nije nasilje (26,9% dečaka i 59,4% devojčica). Sa ovom tvrdnjom u potpunosti se slaže čak 28% dečaka i 9,7% devojčica. Motivisani ovim podacima, brendovi Pantene, Gillette Venus i Naturella, načinili su zajednički korak ka važnom cilju – podršci ženama i devojčicama koje se susreću sa nasiljem. Kroz kampanju Ja biram podršku u saradnji sa trgovinskim lancem Delez, podržaće nevladinu organizaciju Autonomni ženski centar u realizovanju projekta edukacije mladih o različitim vidovima nasilja nad ženama.

azcAutonomni ženski centar je sproveo istraživanje o postupanju prekršajnih sudova u Srbiji po prekršajnim prijavama podnetim na osnovu stava 1 člana 36 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici zbog kršenja izrečenih ili produženih hitnih mera. Istraživanje je sprovedeno kroz pribavljanje podataka od Prekršajnog apelacionog suda i pribavljanje anonimiziranih presuda prekršajnih sudova u Srbiji, kao i analizu podataka iz izabranih prekršajnih odluka po sledećim kriterijumima: 1) okrivljena lica ženskog pola kažnjena kaznom zatvora; 2) okrivljena lica oba pola kažnjena novčanom kaznom i 3) okrivljena lica oba pola za koja su donete oslobađajuće presude.

tribineU okviru obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar je organizovao tri tribine pod nazivom „Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika (od smrtnog ishoda)“.