u susret eu direktivama

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i obeležavanja 30 godina rada Autonomog ženskog centra u Beogradu održan je stručni sastanak sa predstavnicama organizacija iz Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi u Srbiji. Na sastanku je razgovarano o novoj Direktivi o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i o izmenama Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima za žrtve krivičnih dela. Na sastanku su učestvovale i predstavnice Centra za ženska prava iz Podgorice.

Valentina Andrašek, bivša članica Opservatorije za nasilje prema ženama Evropskog ženskog lobija iz Republike Hrvatske u uvodnom izlaganju istakla je ključne karakteristike i izazove ovih Direktiva, koje proširuju postojeće pravne okvire EU i usaglašavaju ih sa Istanbulskom konvencijom. Dijana Malbaša, pravnica, članica Opservatorije za nasilje prema ženama Evropskog ženskog lobija iz Republike Srbije, govorila je o odredbama EU Direktive o sprečavanju nasilja prema ženama koje su od ključnog značaja za zakone i politike u Srbiji u aktuelnom trenutku, a Marija Anđelković, pravnica, direktorka organizacije ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, govorila je o izmenama EU Direktive o minimalnim standardima prava i podrške žrtvama krivičnim dela u odnosu na zakone i politike u Srbiji.

U drugom delu stručnog sastanka Gorjana Mirčić Čaluković, javna tužiteljka, predstavila je perspektive i izazovi za izmene zakonodavstva i javnih politika u Srbiji u cilju usklađivanja sa standardima EU Direktiva, ističući prioritete i mogućnost delovanja. Učesnice su bile izuzetno aktivne navodeći probleme u praksi i u primeni postojećih zakonskih rešenja, u čemu su važan doprinos dale i koleginice iz Crne Gore, ističući teškoće, ali i primere dobrih rešenja, koja bi bilo moguće preuzeti u Srbiji. U narednoj godini ženske organizacije će pokušati da zajednički pripreme predloge za nužne izmene i dopune zakona, politika i prakse koje bi omogućile bolju zaštitu žena i svih žrtava krivičnih dela sa elementima nasilja.

Predlog Direktive o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici možete videti OVDE.  

Izmene i dopune Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima za žrtve krivičnih dela možete videti OVDE.