azcIznenađene i krajnje zabrinute zbog načina na koji je u javnosti iskorišćeno pitanje društvenog problema femicida, obraćamo se saopštenjem i najoštrije osuđujemo zloupotrebu i polemike o žrtvama ovog zločina.

preugovor ref agenda 2022 sNova Reformska agenda koalicije prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2022. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

azcKonzorcijum organizacija koji čine Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava uputio je pismo ser Stjuartu Piču, specijalnom izaslaniku britanskog premijera za Zapadni Balkan. „Ono što mi, kao mirovne i ženske organizacije, smatramo posebno važnim jeste zaduženje da nastavite rad na poboljšanju rodne ravnopravnosti i primeni Inicijative preveniranja seksualnog nasilja u konfliktima (Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative, PSVI), koje je deo vašeg portfolija.

azcAutonomni ženski centar i Mreža organizacija za decu Srbije podsećaju sve državne organe, prvenstveno tužilaštvo, da slučajevima prijava nasilja prema deci pristupaju sa dužnom pažnjom i da sudu predlažu sve mere kojima će se zaštiti život i sprečiti višestruka viktimizacija dece. Iako su i AŽC i MODS svesni činjenice da Srbija punih deset godina nije uskladila Zakon o maloletnim učiniocima i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih oštećenih sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, ta činjenica ne sprečava tužilaštva da maloletnim oštećenima dodeljuju status posebno osetljivog svedoka, postavljaju punomoćnike po službenoj dužnosti, predlažu sudu određivanje mere pritvora, kao i da predlažu sudu da osumnjičenima izreknu meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem ili zabranu posećivanja određenih mesta.

svaki minut je vazan sRegionalne aktivistkinje i članice nevladinih organizacija iz preko 40 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore su u ponedeljak 17. januara pozvale institucije koje su odgovorne za sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama da od 2022. rade svoj posao odgovorno i savesno i da zaštite preživele, hitno postupaju i adekvatno kazne počinioce jer SVAKI MINUT JE VAŽAN!

Rodno zasnovano nasilje, kako ga nazivate u datom mišljenju, termin je novijeg datuma, – a ženske organizacije su, otkrivajući problem, govorile o muškom nasilju prema ženama. Disbalans fizičke, političke, društvene i ekonomske moći između polova bio je u težištu ovog termina. Verujemo da ćete se složiti sa činjenicom da do izjednačavanja moći između polova (još uvek) nije došlo, ali da je termin najpre zamenjen terminom „rodno zasnovano nasilje prema ženama“ (termin koji se koristi u Konvenciji Saveta Evrope), i potom „rodno zasnovano nasilje“. Žene, koje su predominantno žrtve muškog nasilja i koje čine preko 50% populacije, su postale nevidljive ovom terminološkom redukcijom, što nas vraća mnogo decenija unazad, na sam početak feminističke borbe za vidljivost muškog nasilja prema ženama – najrasprostranjenijeg oblika diskriminacije žena u društvu.

U okviru serije razgovora na temu prevencije nasilja prema ženama i devojčicama, Fond Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama organizovao je 11. januara 2022. godine vebinar na temu prevencije nasilja prema ženama i devojčicama kroz pristupe usmerene na tinejdžerke i tinejdžere na kome je govorila i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović.

azc sJuče je ubijena još jedna žena i dve maloletne devojčice, od strane učinioca koji je, kako mediji navode, pre samo nekoliko dana izašao iz zatvora zbog nasilja u porodici. Iz medija se moglo saznati i da je, osim istorijata vršenja nasilja u porodici, imao i istorijat kriminalnog ponašanja, nekada bio pripadnik policije, pre desetak godina pretio i tužiocu ubistvom podmetnuvši repliku bombe u njegovo dvorište. Sve nabrojano predstavlja indikatore koji su mogli ukazati na visoku neposrednu opasnost od nastavljanja nasilja i teških posledica. Pitamo da li je institucionalni sistem opet zakazao u proceni bezbednosnih rizika i merama usmerenim na zaštitu?

seksualno nasilje u ratu ytplaylistAutonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava pripremile su pet kratkih videa koji opisuju probleme sa kojima su suočene žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu. Pozivamo vas da pogledate videe i prosledite ih dalje.

azc sOva godina će ostati upamćena kao godina početka kraja ućutkivanja žena. Da je nužna promena svesti ka razumevanju rasprostranjenosti i posledica nasilja prema ženama, na kraju godine su nas podsetile brojne žene koje su na društvenoj mreži Tviter pod #NisamPrijavila ispričale svoje priče. Kroz autentične ispovesti žena pod #NisamPrijavila vidimo da je promena nužna u svakom segmentu društva jer su razlozi za neprijavljivanje nasilja različiti i svaki je jednako bitan.