sreda, jun 03, 2020

pomoc postoji s„Ideja je nastala prošle godine, nakon nekoliko užasnih slučajeva nasilja nad ženama sa fatalnim ishodom“, reči su Svetlane Ćopić, inicijatorke ideje da se broj SOS telefona Autonomnog ženskog centra nađe u unutrašnjosti uložaka.

Opširnije...

pictureJuče, 18.09.2018.godine je u Maloj sali Gradske opštine Stari grad održana druga otvorena rasprava o lošim efektima primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. U raspravi su učestvovale trudnice na koje se zakon koji je nedavno stupio na snagu odnosi, predstavnici nevladinih organizacija, političkih organizacija i jedan zainteresovani budući otac.

Opširnije...

zpnMreža Žene protiv nasilja podseća da se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 64, usluge socijalne zaštite nabavljaju od pružaoca usluga socijalne zaštite koji je za to licenciran kroz postupak javne nabavke, te da i nabavka usluge Nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja mora biti obavljena u skladu sa Zakonom.

Opširnije...

SlovackaPredstavnica Autonomnog ženskog centra, Aleksandra Nestorov, prisustvovala je dvodnevnoj radionici posvećenoj stanju ženskih prava u Jugoistočnoj Evropi koja se održala 13-14. septembra u Košicama, Slovačka, a u organizaciji Fenestre, Centra za podršku ženama sa iskustvom nasilja iz Slovačke.

Opširnije...

tanjaNa konferenciji o prikupljanju administrativnih podataka o nasilju protiv žena – stanju u zemljama Zapadnog Balkana, koju su organizovali OSCE Misija BiH i Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) u Sarajevu 5-6. septembra 2018. godine, posredstvom Kvinna till Kvinna organizacije, učestvovale su i ženske organizacije iz BiH, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije.

Opširnije...

imljpKoje su kazne za počinioce nasilja u porodici, kakav je uticaj nasilja u porodici na decu, kako izgleda podrška koja se ženama pruža na SOS telefonu, bila su samo neka od pitanja 20 srednjoškolki i srednjoškolaca, polaznica i polaznika IV Škole ljudskih prava za mlade koji su posetili Autonomni ženski centar.

Opširnije...

pravda sŠesti nezavisni izveštaj Autonomonog ženskog centra (dalje AŽC) o praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuhvata prikaz podataka za tromesečni period od aprila do juna 2018. godine, i pregled glavnih godišnjih nalaza i zaključaka, imajući u vidu da je 1. juna 2018. godine, navršena prva godina primene Zakona.

Opširnije...

besplatna pravna pomoc azc 2017 sAutonomni ženski centar, u skladu sa svojim zalaganjima na uspostavljanju što adekvatnijeg institucionalnog sistema zaštite žena i dece žrtava nasilja u porodici, partnerskog i seksualnog nasilja, dostavio je komentare i predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći objavljenog jula 2018. godine.

Opširnije...

Predloženim zakonskim izmenama u okviru Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ozbiljno se ugrožavaju interesi korisnika i korisnica usluga socijalne zaštite, ograničavaju se osnovna ljudska prava i uvodi prinudni rad, a sistem socijalne zaštite se centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite. Navedenim Nacrtom zakona, uslovljava se novčana socijalna pomoć i daju se preširoka ovlašćenja centrima za socijalni rad.

Opširnije...

U ime muskog naroda koricaOsobe koje se odaju prostituciji u proseku se kažnjavaju više od 5 puta više u odnosu na korisnike usluga prostitucije, pokazuje analiza osuđujućih sudskih presuda tokom prve godine primene novog Zakona o javnom redu i miru koji se odnosi na prostituciju. Podsećamo, novi Zakon o javnom redu i miru u članu 16. od početka 2016. godine, pored osoba koje se odaju prostituciji, po prvi put inkriminiše i one koji koriste usluge prostitucije.

Opširnije...