petak, decembar 06, 2019

zasticena sNeželjeno priljubljivanje, dodirivanje i unošenje u lice ili samododirivanje muškaraca po intimnim delovima tela, kao najeksplicitnije oblike seksualnog uznemiravanja, doživela je svaka treća devojka u Srbiji. Najčešći oblik seksualnog uznemiravanja, koji je doživela svaka druga devojka u Srbiji, je zviždanje, slanje poljubaca i oblizivanje. Ovo su izvodi iz istraživanja AŽC-a – „Mladi i iskustvo seksualnog uznemiravanja".

Opširnije...

pozdrav iz srbije sAutonomni ženski centar je predao GREVIO ekspertskoj grupi alternativni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici, pod nazivom “Poboljšana zakonska regulativa, neuspela zaštita”.

Opširnije...

mogu da necu logo sAutonomni ženski centar objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – Feministička promena obrazovnog sistema” koji se realizuje uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women).

Opširnije...

pomoc postoji s„Ideja je nastala prošle godine, nakon nekoliko užasnih slučajeva nasilja nad ženama sa fatalnim ishodom“, reči su Svetlane Ćopić, inicijatorke ideje da se broj SOS telefona Autonomnog ženskog centra nađe u unutrašnjosti uložaka.

Opširnije...

pictureJuče, 18.09.2018.godine je u Maloj sali Gradske opštine Stari grad održana druga otvorena rasprava o lošim efektima primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. U raspravi su učestvovale trudnice na koje se zakon koji je nedavno stupio na snagu odnosi, predstavnici nevladinih organizacija, političkih organizacija i jedan zainteresovani budući otac.

Opširnije...

zpnMreža Žene protiv nasilja podseća da se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 64, usluge socijalne zaštite nabavljaju od pružaoca usluga socijalne zaštite koji je za to licenciran kroz postupak javne nabavke, te da i nabavka usluge Nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja mora biti obavljena u skladu sa Zakonom.

Opširnije...

SlovackaPredstavnica Autonomnog ženskog centra, Aleksandra Nestorov, prisustvovala je dvodnevnoj radionici posvećenoj stanju ženskih prava u Jugoistočnoj Evropi koja se održala 13-14. septembra u Košicama, Slovačka, a u organizaciji Fenestre, Centra za podršku ženama sa iskustvom nasilja iz Slovačke.

Opširnije...

tanjaNa konferenciji o prikupljanju administrativnih podataka o nasilju protiv žena – stanju u zemljama Zapadnog Balkana, koju su organizovali OSCE Misija BiH i Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) u Sarajevu 5-6. septembra 2018. godine, posredstvom Kvinna till Kvinna organizacije, učestvovale su i ženske organizacije iz BiH, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije.

Opširnije...

imljpKoje su kazne za počinioce nasilja u porodici, kakav je uticaj nasilja u porodici na decu, kako izgleda podrška koja se ženama pruža na SOS telefonu, bila su samo neka od pitanja 20 srednjoškolki i srednjoškolaca, polaznica i polaznika IV Škole ljudskih prava za mlade koji su posetili Autonomni ženski centar.

Opširnije...

pravda sŠesti nezavisni izveštaj Autonomonog ženskog centra (dalje AŽC) o praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuhvata prikaz podataka za tromesečni period od aprila do juna 2018. godine, i pregled glavnih godišnjih nalaza i zaključaka, imajući u vidu da je 1. juna 2018. godine, navršena prva godina primene Zakona.

Opširnije...