U cilju unapređenja dostupnosti i podizanja kvaliteta usluga socijalne zaštite namenjenih ženama koje su preživele nasilje na Zapadnom Balkanu, neformalna mreža organizacija za ženska prava pripremila je zagovarački dokument sa preporukama.

pol i srodnicki odnosiZaustavljen je rast prijava događaja nasilja u porodici, a došlo je i do smanjenja broja događaja u kojima je policija procenila rizik. Broj policijskih naređenja bio je sasvim sličan broju iz prethodne godine, ali je registrovano znatno smanjenje izricanja obe hitne mere i znatno manje mera privremenog udaljenja, verovatno kao posledica manjeg broja procena rizičnih događaja.

U okviru digitalne konferencije „Feministički mir na Zapadnom Balkanu: Alternativni narativi i rešenja u svetu koji se menja“ održane 14-15. juna 2022. godine u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, izlaganja su imale i dve predstavnice Autonomnog ženskog centra.

azc sPovodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije uspostavile 2015. godine, Žene u crnom i Autonomni ženski centar organizovaće uz podršku Ženska romska mreža Banata 17. juna 2022. od 13h do 14h, na Trgu Republike u Beogradu stajanje u crnini i ćutanju.

azcAutonomni ženski centar sve češće prima obaveštenja i molbe od građana i građanki da neko reaguje na scene teškog psihološkog, fizičkog i seksualnog nasilja koje preživljavaju učesnice Zadruge, a koje ima prilike da vidi milionska publika. Građani i građanke su uznemireni i uplašeni, ne samo za konkretne žene čijoj izloženosti nasilju svedočimo, već takođe i za sebe same, jer se pitaju da li postoje zakoni koji mogu sankcionisati nasilnike i one koji nasilje omogućavaju.

ja biram podrskuTek nešto više od polovine mladih ispitanika u Srbiji (52,3%) izražava potpuno neslaganje sa tvrdnjom da jedan šamar nije nasilje (26,9% dečaka i 59,4% devojčica). Sa ovom tvrdnjom u potpunosti se slaže čak 28% dečaka i 9,7% devojčica. Motivisani ovim podacima, brendovi Pantene, Gillette Venus i Naturella, načinili su zajednički korak ka važnom cilju – podršci ženama i devojčicama koje se susreću sa nasiljem. Kroz kampanju Ja biram podršku u saradnji sa trgovinskim lancem Delez, podržaće nevladinu organizaciju Autonomni ženski centar u realizovanju projekta edukacije mladih o različitim vidovima nasilja nad ženama.

azcAutonomni ženski centar je sproveo istraživanje o postupanju prekršajnih sudova u Srbiji po prekršajnim prijavama podnetim na osnovu stava 1 člana 36 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici zbog kršenja izrečenih ili produženih hitnih mera. Istraživanje je sprovedeno kroz pribavljanje podataka od Prekršajnog apelacionog suda i pribavljanje anonimiziranih presuda prekršajnih sudova u Srbiji, kao i analizu podataka iz izabranih prekršajnih odluka po sledećim kriterijumima: 1) okrivljena lica ženskog pola kažnjena kaznom zatvora; 2) okrivljena lica oba pola kažnjena novčanom kaznom i 3) okrivljena lica oba pola za koja su donete oslobađajuće presude.

tribineU okviru obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar je organizovao tri tribine pod nazivom „Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika (od smrtnog ishoda)“.

1Potreba za unapređenjem odredaba Krivičnog zakonika uočena je, ne samo od strane organizacija civilnog društva, već i Vlade Republike Srbije. Idući u susret ovim promenama, koje se očekuju do kraja 2022. godine, tri članice koalicije prEUgovor, Autonomni ženski centar, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Transparentnost Srbija, pripremile su predloge izmena i dopuna – svaka iz svoje oblasti rada (krivična dela protiv polne slobode, krivična dela protiv čovečnosti i krivična dela sa elementom korupcije).

2 preugovorIzveštajni period, od novembra 2021. do aprila 2022, obeležili su referendum o promeni Ustava i opšti izbori sa pratećim kampanjama i nizom propisa koji su ponovo menjani u poslednji čas. Zbog nedostatka pravog dijaloga u institucijama i medijima građani su pred kraj 2021. godine širom Srbije masovno izašli na ulice. Značajan početni korak ka jačanju nezavisnosti pravosuđa napravljen je promenom Ustava, iako prostor za uticaj politike na ovu granu vlasti nije sasvim eliminisan.