subota, septembar 26, 2020

koalicija logo sKao što je u više navrata navođeno (tokom praćenja primene aktivnosti iz AP za Poglavlje 23), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizovalo je izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije bez javne rasprave, a nacrt zakona nije bio dostupan ni na sajtu tog ministarstva.

Opširnije...

medijska strategija sAutonomni ženski centar je u okviru javne rasprave podneo komentare i dopune na nacrt Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji. Ključni komentar odnosi se na činjenicu da Strategija mora da bude rodno osetljiva i rodno specifična, zato što žene čine 51% društva i zato što bi javno infortmisanje trebalo da omogući dostizanje rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog života (u skladu sa međunarodnim standardima, domaćim zakonima i strateškim dokumentima u toj oblasti).

Opširnije...

cedaw zenevaNa 72 zasedanju UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, na kojoj će se razmatrati Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (28.2.2019. godine), održan je neformalni sastanak članica/članova Komiteta sa predstavnicama NVO iz Srbije, Velike Britanije i Bocvane (25.2.2019. godine).

Opširnije...

violence women sNa poziv GREVIO komiteta upućenog ženskim grupama, predstavnice Autonomnog ženskog centra su 25. februara prisustvovale konsultacijama u prostorijama kancelarije Saveta Evrope. Okrugli sto organizovan je u okviru posete GREVIO izveštačica, Simone Lanzoni iz Italije i Aleid van den Brink iz Holandije, a povodom prve evaluacije primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Srbiji.

Opširnije...

ktk logoŠvedska organizacija Kvinna till Kvinna organizovala je studijski boravak za predstavnice ženskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana u Švedskoj. Na tematskim radionicama razmatrane su okolnosti u kojima deluju ženske organizacije civilnog društva, posebno u odnosu na (pret)pristupne aktivnosti za članstvo u Evropskoj uniji. Takođe, posetile su Ministarstvo inostranih poslova Švedske, Ministarstvo zdravlja i socijalne politike, SIDA organizaciju, imale su susrete sa švedskim kandidatkinjama za Evropski parlament, švedskim novinarkama i aktivistkinjama.

Opširnije...

azc sAutonomni ženski centar podržava zahtev Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava da se ova udruženja priključe radu radne grupe za izmene i dopune Krivičnog zakonika, formirane od strane Ministarstva pravde, a povodom razmatranja inicijative uvođenja kazne doživotnog zatvora i pooštravanja propisanih kazni za određena krivična dela.

Opširnije...

ksenija turkovicU nameri da doprinese usaglašavanju zakonskih određenja krivičnog dela silovanje (KZ RS čl. 178) sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, Autonomni ženski centar je inicirao stručni sastanak, na kom je razgovarano o pozitivnim obavezama države.

Opširnije...

me too s„U jeku vaše kampanje za zaštitu žena od nasilja, u kojoj se, koliko vidim govori o uvredama na račun žena, osećam se užasno razočarano i besno jer i nakon svih ovih obraćanja, nakon bezbroj uvreda, pretnji, nakon višegodišnjeg zlostavljanja i mobinga od strane predsednika opštine Brus, Milutina Jeličića Jutke (...) još uvek mi niko od vas nije odgovorio. Da li je ovo samo jedna demagoška saga? Da li zaista sankcionišete ovakvo ponašanje nad ženama? Žao mi je, ne izgleda tako“ - reči su Marije Lukić iz Brusa, jedne od žena koje su optužile predsednika ove opštine za seksualno uznemiravanje.

Njeno otvoreno pismo, na njenu molbu, prenosimo u celosti, podržavajući njene apele da se seksualno uznemiravanje sankcioniše.

Opširnije...

caj sKampanjom Traži se PRISTANAK nastavili smo aktivnosti zagovaranja da se krivično delo silovanje – član 178 Krivičnog zakonika Republike Srbije usaglasi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – čl. 36 – Seksualno nasilje, uključujući silovanje.

Opširnije...

osvoji milion sSilovanje je zločin (krivično delo) svuda. Međunarodni standardi zahtevaju kažnjavanje svake seksualne radnje bez PRISTANKA.

Vreme je da se i krivično delo Silovanje – član 178 Krivičnog zakonika Srbije usaglasi sa prihvaćenim međunarodnim standardima.

Zato, podržite kampanju PRISTANAK i zatražite od Ministarstva pravde da izmeni definiciju ovog dela u skladu sa međunarodnim standardima koje je država prihvatila.

Opširnije...