U okviru društveno odgovornog projekta „Dobra dela stvaraju heroje“ kompanija Daibau.rs pripremila je listu neprofitnih organizacija koje će u narednom periodu promovisati putem svog vebsajta i u okviru magazina Daibau. Jedna od organizacija na listi je i Autonomni ženski centar.

azcDane za nama obeležila su dva femicida, jedan pokušaj femicida i nekoliko slučajeva nasilja u porodici prema ženama. Osim ljutnje i tuge, ovaj niz ostavlja i utisak da nadležne institucije imaju samo deklarativnu opredeljenost da zaustave nasilje prema ženama i spreče ubistva. Na ovaj zaključak upućuju podaci da je u Beogradu dan pre ubistva žrtva prijavila sina za nasilje u porodici, dok je žena u Vranju ubijena istog dana kada je održano ročište po prijavi koju je podnela protiv supruga za nasilje u porodici.

radionica 22 03Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (KRCT), Autonomni ženski centar (AŽC) i Žene u crnom (ŽUC) organizovali su 22.3.2022. zajedničku radionicu sa ženskim organizacijama civilnog društva iz Kosova i Srbije tokom koje smo govorile o pravima i potrebama žena koje su preživele seksualno nasilje, posebno seksualno nasilje tokom rata.

preugovor izbori sprEUgovor koalicija je sastavila predloge ključnih reformi na kojima bi trebalo da radi buduća izvršna i zakonodavna vlast nakon izbora 3. aprila. Pored opštih načela za unapređenje postojećeg stanja vladavine prava i demokratije u Srbiji, članice koalicije izdvajaju, svaka u svom polju ekspertize, koji su ključni problemi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, antidiskriminacione politike, migracija i azila, borbe protiv trgovine ljudima i regionalnih odnosa.

azcIznenađene i krajnje zabrinute zbog načina na koji je u javnosti iskorišćeno pitanje društvenog problema femicida, obraćamo se saopštenjem i najoštrije osuđujemo zloupotrebu i polemike o žrtvama ovog zločina.

preugovor ref agenda 2022 sNova Reformska agenda koalicije prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2022. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

azcKonzorcijum organizacija koji čine Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava uputio je pismo ser Stjuartu Piču, specijalnom izaslaniku britanskog premijera za Zapadni Balkan. „Ono što mi, kao mirovne i ženske organizacije, smatramo posebno važnim jeste zaduženje da nastavite rad na poboljšanju rodne ravnopravnosti i primeni Inicijative preveniranja seksualnog nasilja u konfliktima (Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative, PSVI), koje je deo vašeg portfolija.

azcAutonomni ženski centar i Mreža organizacija za decu Srbije podsećaju sve državne organe, prvenstveno tužilaštvo, da slučajevima prijava nasilja prema deci pristupaju sa dužnom pažnjom i da sudu predlažu sve mere kojima će se zaštiti život i sprečiti višestruka viktimizacija dece. Iako su i AŽC i MODS svesni činjenice da Srbija punih deset godina nije uskladila Zakon o maloletnim učiniocima i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih oštećenih sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, ta činjenica ne sprečava tužilaštva da maloletnim oštećenima dodeljuju status posebno osetljivog svedoka, postavljaju punomoćnike po službenoj dužnosti, predlažu sudu određivanje mere pritvora, kao i da predlažu sudu da osumnjičenima izreknu meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem ili zabranu posećivanja određenih mesta.

svaki minut je vazan sRegionalne aktivistkinje i članice nevladinih organizacija iz preko 40 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore su u ponedeljak 17. januara pozvale institucije koje su odgovorne za sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama da od 2022. rade svoj posao odgovorno i savesno i da zaštite preživele, hitno postupaju i adekvatno kazne počinioce jer SVAKI MINUT JE VAŽAN!

Rodno zasnovano nasilje, kako ga nazivate u datom mišljenju, termin je novijeg datuma, – a ženske organizacije su, otkrivajući problem, govorile o muškom nasilju prema ženama. Disbalans fizičke, političke, društvene i ekonomske moći između polova bio je u težištu ovog termina. Verujemo da ćete se složiti sa činjenicom da do izjednačavanja moći između polova (još uvek) nije došlo, ali da je termin najpre zamenjen terminom „rodno zasnovano nasilje prema ženama“ (termin koji se koristi u Konvenciji Saveta Evrope), i potom „rodno zasnovano nasilje“. Žene, koje su predominantno žrtve muškog nasilja i koje čine preko 50% populacije, su postale nevidljive ovom terminološkom redukcijom, što nas vraća mnogo decenija unazad, na sam početak feminističke borbe za vidljivost muškog nasilja prema ženama – najrasprostranjenijeg oblika diskriminacije žena u društvu.