četvrtak, avgust 06, 2020

childrenAutonomni ženski centar je povodom teksta Udruženi u zaštiti dece uputio zahtev UNICEF-u da preispita modele i koncepte kojima podržava interdisciplinarni rad na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Zatraženo je da se insistira da se stručnjaci striktno pridržavaju postojećih standarda i principa rada u ovoj oblasti, propisanih i međunarodnim ugovorima, kao i zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije. Bezbednost i dobrobit dece ne mogu biti zaštićeni ako se kažnjava njihova majka u situacijama kada sistem nije blagovremeno i sveobuhvatno delovao. Detaljno objašnjenje možete videti ovde.

Opširnije...

zasto i kako sU okviru trogodišnjeg projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” čiji je cilj bio da se poveća osećaj bezbednosti učenica u srednjim školama, Autonomni ženski centar ostvario je saradnju sa preko 400 nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka iz 30 srednjih škola sa teritorije Srbije. Saradnja se odvijala kroz realizaciju akreditovanog programa „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“ i održavanje stručnih sastanaka. Na ovim sastancima razmatrane su mogućnosti uključivanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog i nasilja u porodici u aktivnosti škola, kao i jačanje odgovora škole na konkretne slučajeve nasilja. Ključne poruke nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka dokumentovali smo kroz kratak film koji možete pogledati ovde.

Opširnije...

impuls tutin logo sŽenska nevladina organizacija IMPULS iz Tutina organizovala je okrugli sto pod nazivom „Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, i uz podršku OEBS Misije u Srbiji.

Opširnije...

bezimena sU okviru promocije novog stripa „Bezimena“ čuvene strip autorke Nine Bunjevac, jedna od izlagačica bila je i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović. Nina Bunjevac kroz svoj strip govori ličnu priču o iskustvu jedva izbegnutog seksualnog nasilja u detinjstvu, o nasilju kao „javnoj tajni“ u okviru malog mesta gde je čitava zajednica, uključujući i institucije, bila upoznata sa kriminalnom mrežom pedofilije i seksualnog nasilja nad maloletnim devojkama. Niko iz zajednice nije reagovao.

Opširnije...

alarm izvestaj sKoalicija prEUgovor predstavila je najnoviji Alarm - nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Očekuje se da do kraja ove godine Vlada Srbije usvoji revidirane verzije akcionih planova za oba poglavlja, što predstavlja pravi momenat da se ova strateška dokumenta suštinski izmene u cilju postizanja boljih reformskih rezultata. Na konferenciji za medije u ime Autonomnog ženskog centra govorila je Bobana Macanović.

Opširnije...

wawe vanja m sWAVE mreža je organizovala svoju 20. godišnju konferenciju pod nazivom „Važnost ženskih specijalizovanih usluga u borbi protiv nasilja protiv žena“ na univerziteu Malta u Valeti.

Opširnije...

skupstina sU Narodnoj skupštini Republike Srbije, 19. oktobra 2018. godine, održana je 6. konferencija Ženske parlamentarne mreže pod nazivom Žene grade budućnost. Na konferenciji je, pored narodnih poslanica, učestvovalo preko 300 odbornica iz više od 100 gradova i opština, predstavnice pokrajinskih tela, nezavisnih tela za zaštitu prava građanki/-a i zaštitu ravnopravnosti, međuvladine, međunarodne i domaće organizacije civilnog društva, kao i predstavnice Ženske parlamentarne mreže iz Crne Gore. Tanja Ignjatović je govorila u okviru panela o efektima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Opširnije...

oktobarski susreti tanja sOvogodišnja tema Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti bila je Roditeljstvo – dar, teškoća, šansa. Tanja Ignjatović je govorila o Roditeljstvu i odnosu dete–roditelj u kontekstu nasilja u partnerskoj relaciji, pred više od 100 predstavnica/-ka socijalne zaštite iz Srbije.

Opširnije...

zasto i kako sKonferencijom „Zašto i kako o rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi?“ obeležen je završetak saradnje sa nastavnicama/-cima i stručnim saradnicama/-cima srednjih škola koji su učestvovali u aktivnostima projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“. Konferencija je okupila preko 70 predstavnica/-ka škola, aktivistkinje lokalnih partnerskih organizacija i saradnice AŽC-a koje su pružale podršku u realizaciji aktivnosti tokom prethodne dve godine.

Opširnije...

Autonomni ženski centar je danas uputio dopis Upravi za javne nabavke ukazujući na kršenje Zakona o javnim nabavkama i Zakona o socijalnoj zaštiti od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i mogući nastanak štetnih posledica, a u vezi sa sprovođenjem konkursa za podnošenje predloga programa udruženja za uspostavljanje nacionalne SOS telefonske linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja.

Opširnije...