befem 2018 sNa devetom BeFem festivalu, koji je ove godine imao veći broj panela na kojima se govorilo o nasilju protiv žena i različitim mogućnostima uticaja na promenu društvene svesti i državne odgovornosti, na panelu #MeToo, Da li ste objavile nasilnika? ispred Autonomnog ženskog centra govorila je Tanja Ignjatović.

IX GKVDS sNa IX međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije, pod nazivom “Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu”, na plenarnoj sesiji pod nazivom “Novi i stari oblici nasilja nad ženama: Izazovi društvenog reagovanja”, koja je bila posvećena doprinosu prof. dr Slobodanke Konstantinović Vilić u istraživanju, edukaciji i zalaganju za promene vezano za nasilje nad ženama, govorila je i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

solidarnost je vazna sSolidarnost je važna! 29. novembar je Međunarodni dan braniteljki i branitelja ženskih ljudskih prava, proglašen 2013. godine rezolucijom Ujednjenih nacija, kako bi se prepoznali izazovi i napori sa kojima se suočavaju aktivistkinje i aktivisti koji širom sveta aktivno rade na poboljšanju položaja žena.

nisi samaAutonomni ženski centar podržao je ovogodišnju kampanju produkcije VICE protiv nasilja prema ženama koja se realizuje uz podršku AVON kompanije. U nastavku prenosimo saopštenje za javnost i kratak film „Nisi sama“ nastao u okviru kampanje.

childrenAutonomni ženski centar je povodom teksta Udruženi u zaštiti dece uputio zahtev UNICEF-u da preispita modele i koncepte kojima podržava interdisciplinarni rad na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Zatraženo je da se insistira da se stručnjaci striktno pridržavaju postojećih standarda i principa rada u ovoj oblasti, propisanih i međunarodnim ugovorima, kao i zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije. Bezbednost i dobrobit dece ne mogu biti zaštićeni ako se kažnjava njihova majka u situacijama kada sistem nije blagovremeno i sveobuhvatno delovao. Detaljno objašnjenje možete videti ovde.

zasto i kako sU okviru trogodišnjeg projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” čiji je cilj bio da se poveća osećaj bezbednosti učenica u srednjim školama, Autonomni ženski centar ostvario je saradnju sa preko 400 nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka iz 30 srednjih škola sa teritorije Srbije. Saradnja se odvijala kroz realizaciju akreditovanog programa „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“ i održavanje stručnih sastanaka. Na ovim sastancima razmatrane su mogućnosti uključivanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog i nasilja u porodici u aktivnosti škola, kao i jačanje odgovora škole na konkretne slučajeve nasilja. Ključne poruke nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka dokumentovali smo kroz kratak film koji možete pogledati ovde.

impuls tutin logo sŽenska nevladina organizacija IMPULS iz Tutina organizovala je okrugli sto pod nazivom „Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, i uz podršku OEBS Misije u Srbiji.

bezimena sU okviru promocije novog stripa „Bezimena“ čuvene strip autorke Nine Bunjevac, jedna od izlagačica bila je i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović. Nina Bunjevac kroz svoj strip govori ličnu priču o iskustvu jedva izbegnutog seksualnog nasilja u detinjstvu, o nasilju kao „javnoj tajni“ u okviru malog mesta gde je čitava zajednica, uključujući i institucije, bila upoznata sa kriminalnom mrežom pedofilije i seksualnog nasilja nad maloletnim devojkama. Niko iz zajednice nije reagovao.

alarm izvestaj sKoalicija prEUgovor predstavila je najnoviji Alarm - nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Očekuje se da do kraja ove godine Vlada Srbije usvoji revidirane verzije akcionih planova za oba poglavlja, što predstavlja pravi momenat da se ova strateška dokumenta suštinski izmene u cilju postizanja boljih reformskih rezultata. Na konferenciji za medije u ime Autonomnog ženskog centra govorila je Bobana Macanović.

wawe vanja m sWAVE mreža je organizovala svoju 20. godišnju konferenciju pod nazivom „Važnost ženskih specijalizovanih usluga u borbi protiv nasilja protiv žena“ na univerziteu Malta u Valeti.