sistemsko obrazovanje odlozeno do daljeg 2022Obrazovanje o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i pravima nije sistemski rešeno, pokazuje najnovija studija Autonomnog ženskog centra “Sistemsko obrazovanje odloženo do daljeg”, koja analizira koliko Republika Srbija poštuje međunarodne standarde, domaće zakone i politiku u vezi s obrazovanjem dece i mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u okvirima formalnog obrazovnog sistema.

Autonomni ženski centar obaveštava javnost da je, povodom sve češćih medijskih nastupa Mihaila Maksimovića, uputio otvoreno pismo Republičkom javnom tužilaštvu da ispita postojanje osnova sumnje za pokretanje postupaka po članu 184. Krivičnog zakonika Republike Srbije Posredovanje u vršenju prostitucije protiv medija koji reklamiraju prostituciju, a s obzirom na to da je prema pomenutom članu Krivičnog zakonika zabranjeno i propagiranje ili reklamiranje prostitucije putem sredstava javnog informisanja.

femix panel sPrvog dana Femix Festa, 15.4.2022. u KC Gradu, predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović, učestvovala je u panel diskusiji „I šta ćemo sad? Seksualno uznemiravanje u kulturi, obrazovanju i nauci“ u okviru koje je razgovarano o seksualnom nasilju nad devojčicama i ženama i mogućim doprinosima daljoj borbi na eliminaciji ovog problema.

Autonomni ženski centar se Otvorenim pismom obratio Republičkom javnom tužilaštvu sa molbom za ispitivanje postojanja osnova za pokretanje postupaka po članu 184. Krivičnog zakonika Republike Srbije - Posredovanje u vršenju prostitucije protiv medija koji reklamiraju prostituciju.

silovanje je zlocinAutonomni ženski centar je pripremio treće, dopunjeno i izmenjeno izdanje Priručnika za žene koje su preživele seksualno nasilje, za sve one koje/koji im mogu biti podrška, ali i za sve druge žene – SILOVANJE JE ZLOČIN. Iskustvo nam govori da postoji rizik da sve žene dožive seksualno nasilje (da sve odrastamo sa saznanjem da takvo nasilje može da nam se desi). Iz tog razloga uverene smo u to da informacije u ovom priručniku mogu biti korisne za sve žene.

uticaj digitalnog nasilja na mlade sU okviru diskusije povodom izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodina 2022-2025, a na inicijativu Evropskog omladinskog centra Vojvodine, AŽC je poslao svoje komentare iz oblasti digitalnog nasilja prema i među mladima.

U okviru društveno odgovornog projekta „Dobra dela stvaraju heroje“ kompanija Daibau.rs pripremila je listu neprofitnih organizacija koje će u narednom periodu promovisati putem svog vebsajta i u okviru magazina Daibau. Jedna od organizacija na listi je i Autonomni ženski centar.

azcDane za nama obeležila su dva femicida, jedan pokušaj femicida i nekoliko slučajeva nasilja u porodici prema ženama. Osim ljutnje i tuge, ovaj niz ostavlja i utisak da nadležne institucije imaju samo deklarativnu opredeljenost da zaustave nasilje prema ženama i spreče ubistva. Na ovaj zaključak upućuju podaci da je u Beogradu dan pre ubistva žrtva prijavila sina za nasilje u porodici, dok je žena u Vranju ubijena istog dana kada je održano ročište po prijavi koju je podnela protiv supruga za nasilje u porodici.

radionica 22 03Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (KRCT), Autonomni ženski centar (AŽC) i Žene u crnom (ŽUC) organizovali su 22.3.2022. zajedničku radionicu sa ženskim organizacijama civilnog društva iz Kosova i Srbije tokom koje smo govorile o pravima i potrebama žena koje su preživele seksualno nasilje, posebno seksualno nasilje tokom rata.

preugovor izbori sprEUgovor koalicija je sastavila predloge ključnih reformi na kojima bi trebalo da radi buduća izvršna i zakonodavna vlast nakon izbora 3. aprila. Pored opštih načela za unapređenje postojećeg stanja vladavine prava i demokratije u Srbiji, članice koalicije izdvajaju, svaka u svom polju ekspertize, koji su ključni problemi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, antidiskriminacione politike, migracija i azila, borbe protiv trgovine ljudima i regionalnih odnosa.