petak, septembar 18, 2020

alergicni na nepravdu sKampanja Da li ste alergični na nepravdu? pokrenuta od strane Autonomnog ženskog centra sa ciljem usaglašavanje definicije krivičnog dela silovanje sa standardima Istanbulske konvencije nominovana je za najbolju neprofitnu kampanju u Srbiji za 2017. godinu.

Ukoliko želite da podržite ovu kampanju i date svoj glas, spisak svih nominacija i mogućnost za glasanje su na ovom linku.

Opširnije...

nacionalni sos telefon sMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama formiranje Nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja - telefona koji je država Srbija bila u obavezi da formira još oktobra 2013. g. kada je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ministarstvo je objavilo dva konkursa za Nacionalni SOS telefon i oba konkursa su povučena. Javno je objavljen broj Nacionalnog SOS telefona 0800/222003, koji kada pozovete, dobijete informaciju: „Svi operateri su trenutno zauzeti.ˮ Namere Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz ugla ženskih nevladinih organizacija, koje više od dve decenije u Srbiji pružaju uslugu SOS telefona ženama žrtvama nasilja, objašnjava Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Opširnije...

implementation sr dom violence legislation sAdvokati za ljudska prava i Autonomni ženski centar sproveli su utvrđivanje činjeničnog stanja kako bi izvršile monitoring i dokumentovanje primene zakona u vezi sa nasiljem u porodici u Srbiji. Autorke su bile u dve monitoring misije tokom kojih su sprovele više od 90 intervjua sa službenicima/cama u Vladi Republike Srbije, zaposlenima u policiji, sudijama, javnim tužiocima/tužiteljkama, zdravstvenim radnicima/cama, socijalnim radnicima/cama, nevladinim organizacijama i mnogim drugima.

Opširnije...

grfiti mdn sU okviru kampanje „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“ grafiti sa istoimenom porukom i plavim i crvenim srcima iscrtali su mladi u 17 srednjih škola i 2 osnovne škole širom Srbije. Akcija iscrtavanja grafita pokazala se kao dobar primer rada sa mladima tokom koga oni iskazuju sopstvenu kreativnost, a istovremeno šalju snažnu poruku i devojčicama – Mogu da neću da trpim nasilje, kao i dečacima – Mogu da neću da budem nasilan.

Opširnije...

pravda sNakon prva tri nezavisna izveštaja koja su rađena na mesečnom nivou, četvrti nezavisni izveštaj Autonomnog ženskog centra o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici odnosi se na tromesečni period, od septembra do novembra 2017. godine.

Opširnije...

azcU okviru javnih konsultacija o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti koje organizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Autonomni ženski centar je uputio svoje komentare na Nacrt zakona, kao i na komentare koje su uputili Ministarstvo unutrašnjih poslova, Privredna komora Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i drugi.

Opširnije...

ostvareni napredak i nedostaci sStudija usaglašenosti Krivičnog zakonika Republike Srbije sa obavezujućim standardima Konvencije vodi se značajem postojanja adekvatnog pravnog okvira u oblasti krivičnog materijalnog prava, posebno nakon izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje su usvojene u novembru 2016. godine. Cilj Studije je da ukaže na najvažnije promene nastale usvajanjem ovih izmena Krivičnog zakonika, na stepen usaglašenosti sa postojećim obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije, a posebno na ključne segmente krivično-pravne zaštite, koji i dalje odstupaju od standarda Konvencije ili zbog neadekvatnih izmena ili zbog izostanka bilo kakvih izmena u zakonu.

Opširnije...

min omladine i sportaPredstavnice Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović i Marina Ileš, učestvovale su 26. decembra na konsultativnom sastanku Ministarstva omladine i sporta povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018-2020, za oblasti zdravlje i blagostanje, i bezbednost mladih. Sastanku su prisustvovale nevladine organizacije koje zastupaju interese, okupljaju, odnosno sprovode aktivnosti za mlade.

Opširnije...

ueps2017 sUdruženje za tržišne komunikacije Srbije, na svečanosti povodom svog 57. rođendana, uručilo je priznanja najboljim marketinškim stvaraocima u 2017. godini, a kampanja Tragovi koju je uradila agencija Publicis one – Leo Burnett sa Autonomnim ženskim centrom, dobila je dva srebrna priznanja – u kategoriji outdoor kampanje i u kategoriji društveno odgovorne kampanje, neprofitni sektor.

Opširnije...

povelja sos vranje azc zpn sPovodom 15 godina rada SOS telefona Vranje, Odbor za ljudska prava Vranje dodelio je povelju Autonomnom ženskom centru za doprinos, posvećenost i saradnju u unapređenju usluge SOS telefona.

Opširnije...