četvrtak, jul 09, 2020

implementation sr dom violence legislation sAdvokati za ljudska prava i Autonomni ženski centar sproveli su utvrđivanje činjeničnog stanja kako bi izvršile monitoring i dokumentovanje primene zakona u vezi sa nasiljem u porodici u Srbiji. Autorke su bile u dve monitoring misije tokom kojih su sprovele više od 90 intervjua sa službenicima/cama u Vladi Republike Srbije, zaposlenima u policiji, sudijama, javnim tužiocima/tužiteljkama, zdravstvenim radnicima/cama, socijalnim radnicima/cama, nevladinim organizacijama i mnogim drugima.

Opširnije...

grfiti mdn sU okviru kampanje „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“ grafiti sa istoimenom porukom i plavim i crvenim srcima iscrtali su mladi u 17 srednjih škola i 2 osnovne škole širom Srbije. Akcija iscrtavanja grafita pokazala se kao dobar primer rada sa mladima tokom koga oni iskazuju sopstvenu kreativnost, a istovremeno šalju snažnu poruku i devojčicama – Mogu da neću da trpim nasilje, kao i dečacima – Mogu da neću da budem nasilan.

Opširnije...

pravda sNakon prva tri nezavisna izveštaja koja su rađena na mesečnom nivou, četvrti nezavisni izveštaj Autonomnog ženskog centra o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici odnosi se na tromesečni period, od septembra do novembra 2017. godine.

Opširnije...

azcU okviru javnih konsultacija o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti koje organizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Autonomni ženski centar je uputio svoje komentare na Nacrt zakona, kao i na komentare koje su uputili Ministarstvo unutrašnjih poslova, Privredna komora Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i drugi.

Opširnije...

ostvareni napredak i nedostaci sStudija usaglašenosti Krivičnog zakonika Republike Srbije sa obavezujućim standardima Konvencije vodi se značajem postojanja adekvatnog pravnog okvira u oblasti krivičnog materijalnog prava, posebno nakon izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje su usvojene u novembru 2016. godine. Cilj Studije je da ukaže na najvažnije promene nastale usvajanjem ovih izmena Krivičnog zakonika, na stepen usaglašenosti sa postojećim obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije, a posebno na ključne segmente krivično-pravne zaštite, koji i dalje odstupaju od standarda Konvencije ili zbog neadekvatnih izmena ili zbog izostanka bilo kakvih izmena u zakonu.

Opširnije...

min omladine i sportaPredstavnice Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović i Marina Ileš, učestvovale su 26. decembra na konsultativnom sastanku Ministarstva omladine i sporta povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018-2020, za oblasti zdravlje i blagostanje, i bezbednost mladih. Sastanku su prisustvovale nevladine organizacije koje zastupaju interese, okupljaju, odnosno sprovode aktivnosti za mlade.

Opširnije...

ueps2017 sUdruženje za tržišne komunikacije Srbije, na svečanosti povodom svog 57. rođendana, uručilo je priznanja najboljim marketinškim stvaraocima u 2017. godini, a kampanja Tragovi koju je uradila agencija Publicis one – Leo Burnett sa Autonomnim ženskim centrom, dobila je dva srebrna priznanja – u kategoriji outdoor kampanje i u kategoriji društveno odgovorne kampanje, neprofitni sektor.

Opširnije...

povelja sos vranje azc zpn sPovodom 15 godina rada SOS telefona Vranje, Odbor za ljudska prava Vranje dodelio je povelju Autonomnom ženskom centru za doprinos, posvećenost i saradnju u unapređenju usluge SOS telefona.

Opširnije...

strucni sastanak 15 dec sAutonomni ženski centar je organizovao stručni sastanak na kome je bilo reči o usaglašavanju Krivičnog zakonika Republike Srbije sa standardima Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je ratifikovana 2013. godine. Na sastanku su učetsvovali predstavnice i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Višeg javnog tužilaštva iz Beograda i Novog Sada, kancelarije Zaštitnika građana, MUP-a Srbije – Sekretarijata u Beogradu (III Odeljenja) i Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra, Instituta za majku i dete, UNDP agencija.

Opširnije...

konferencija pokrajinskog ombudsmana sPredstavnice Autonomnog ženskog centra, Vanja Macanović i Marina Ileš, učestvovale su 12. decembra 2017. godine u Novom Sadu na godišnjoj konferenciji Mreže „Život bez nasilja“ Pokrajinskog zaštitnika građana  - ombudsmana. Konferenciji sa temom „Šest meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“ prisustvovali su predstavnice/ci centara za socijalni rad, policije, sudova, tužilaštava, zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i organizacija civilnog društva koje se bave temom nasilja nad ženama.

Opširnije...